Mensgericht besturen - Verbeter uw prestaties met Hot ITem

Mensgericht besturen

Een mensgerichte benadering is cruciaal bij het inrichten van besturing. Voor grip en succesvol sturen is een open en positief ondernemende cultuur tussen managers en medewerkers cruciaal. Dit vergt vaak verandering op korte en lange termijn.

Wij helpen managers om teams in beweging te brengen naar de gewenste verandering en bij het doorvoeren van de oplossing(en) in de organisatie.

Wat bieden wij?

Hot ITem heeft een team van arbeids- & organisatiepsychologen, verandermanagers en interimmanagers, die teams en organisaties aantoonbaar beter laat functioneren en renderen. Het resultaat van ons werk is medewerkers die meer bevlogen zijn en meer eigenschap nemen voor succes en (werk)plezier.

Bevlogen medewerkers

Organisaties die in staat zijn om bevlogenheid te creëren bij de medewerkers, waardoor deze met toewijding en plezier een actieve bijdrage leveren aan de doelstellingen, zijn succesvoller. Wetenschappelijk onderzoek* wijst uit dat bevlogen medewerkers:

  • 50% productiever zijn
  • 70% minder verzuimen
  • 50% meer overtuigd zijn van eigen mogelijkheden

* Bron: ‘Happiness at work; Jessica Pryce-Jones, 2010

Eigenaarschap voor succes en plezier

Hot ITem helpt u sturen op prestaties met een duidelijke focus en eigenaarschap op medewerkersniveau. We hebben een bewezen aanpak waarmee we eigenaarschap voor eigen succes en (werk)plezier) daar verankeren waar hij hoort, bij de medewerkers. In de praktijk leidt dat direct tot hogere kwaliteit en lagere kosten.

Downloads