In 1998 is Hot ITem Conclusion gestart vanuit de behoefte die wij zagen in de markt aan een partij die bedrijfskundige kennis kon combineren met Business Intelligence. Zo zijn we een bedrijf begonnen met enerzijds zeer ervaren businessconsultants en organisatieadviseurs en anderzijds een goede IT-discipline.

Door deze goed met elkaar te leren samenwerken, werd het mogelijk de klant niet alleen een goed advies te geven, maar dat vervolgens ook uit te voeren en waar te maken. Dit alles vanuit een businesscase-gedreven aanpak, waarmee we de resultaten al tijdens het project meetbaar maken en kunnen toetsen aan de businesscase. Daarbij rusten we niet voordat de oplossing is geïmplementeerd en de baten door de klant zijn geïncasseerd.

Over de Hot ITem Groep

Multidisciplinaire teams

Wij geloven dat wij ons als organisatie onderscheiden met onze medewerkers. Op dit moment telt de Hot ITem Groep bijna 250 enthousiaste en gepassioneerde specialisten op het gebied van Business Intelligence en besturing (Hot ITem), Artificial Intelligence (Future Facts), meetbare transitie naar een datagedreven organisatie en cultuur (Hot ITem Academy), informatiecontinuïteit in een datagedreven organisatie (HIBRID) en databeheer voor pensioenfondsen (DataTrust), met een inhoudelijke focus op bedrijfskundig, functioneel, technisch of veranderkundig vlak. Afhankelijk van een klantopdracht wordt een team samengesteld op basis van benodigde kennis en match met de bedrijfscultuur van de klant.

Onderdeel van Conclusion

Hot ITem Conclusion is onderdeel van een veelzijdig ecosysteem met ruim 25 expertbedrijven die zich samen richten op businesstransformaties en IT-services. Door onze expertises samen te brengen rond klantvraagstukken, kunnen we écht onderscheidende dienstverlening aanbieden: van strategie en design, tot implementatie, beheer en doorontwikkeling. Want één ding staat vast: een succesvolle transformatie is nooit draaien aan één knop. Elke beslissing is verbonden met wat elders in de organisatie gebeurt. Op die interactie spelen we in met ons TWO-model. De basis voor de dialoog waarmee onze samenwerking start. 

Lees meer over ons ecosysteem >

Kernwaarden

Werken bij Hot ITem Conclusion

De kernwaarden waar we voor staan zijn: inspirerend, sociaal, scherp, verantwoordelijk en gericht op groei. Ze staan centraal in de wijze waarop we dagelijks projecten doen en hoe we medewerkers coachen en beoordelen. Bij de werving van nieuwe medewerkers gebruiken we ze om duidelijk te maken wie we zoeken, wat nieuwe collega’s van ons mogen verwachten en op welke aspecten we beoordelen bij de selectie. Hiermee hebben we de kernwaarden verankerd in onze bedrijfscultuur en ons HRM-beleid.

Resultaten om trots op te zijn

Resultaten om trots op te zijn

We vinden het belangrijk dat iedere medewerker eigenaarschap en verantwoordelijkheid neemt om professioneel met succes en plezier het maximale uit zichzelf te halen en bij te dragen aan de resultaten van onze klanten en de Hot ITem Groep. Ook de directie is actief betrokken in onze klantprojecten. Op deze wijze blijft de overhead beperkt, de relatie met klanten nauw en de betrokkenheid met collega’s goed. Het hard meewerken en samen gaan voor een resultaat om trots op te zijn, wordt door ons allemaal al vanaf het begin als succesfactor gezien.

Klantwaardering

Klantwaardering

Dat onze aanpak werkt, merken wij ook aan onze klanten; opdrachtgevers beoordelen onze prestaties gemiddeld met een 8 bij ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. Vooral de kennis en vaardigheden van onze medewerkers en het nakomen van afspraken scoren hoog. Het vermogen om de business echt te begrijpen en de vertaalslag te maken naar concrete oplossingen wordt door onze klanten aangegeven als belangrijkste kwaliteit.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging

Het spreekt vanzelf dat we uiterst voorzichtig omgaan met de gegevens van anderen en dat we alle mogelijke maatregelen nemen om ongeautoriseerde toegang tot de data of verlies van informatie te voorkomen. De Hot ITem Groep is dan ook ISO 27001 gecertificeerd voor haar volledige organisatie en voldoet daarmee aan alle eisen van de code voor informatiebeveiliging. Voor al onze beheergerelateerde werkzaamheden is een ISAE 3402 type II verklaring afgegeven. ISAE3402 is feitelijk de internationale standaard voor outsourcing. Het laat zien dat de interne controleprocessen en beheersmaatregelen van onze dienstverlening zijn geborgd. Deze verklaring wordt jaarlijks naar aanleiding van een audit afgegeven door een onafhankelijke accountant.

Leverancieronafhankelijk

Leverancieronafhankelijk

Wij zijn een leverancieronafhankelijke organisatie. Om onze kennis van de nieuwste ontwikkelingen op een hoog niveau te houden, hebben wij enkele partnerships gesloten. Wij hebben met geen enkele leverancier voorkeursafspraken of financiële overeenkomsten. Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze medewerkers zich continu ontwikkelen door middel van training en bijbehorende certificeringen, om steeds de nieuwste technologieën en methoden te kunnen toepassen. Daarbij zijn de belangrijkste pijlers vanuit de Hot ITem Groep: Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Oracle, SAP, Informatica, Qlikview, Tableau, HashiCorp en VantiQ. Daarnaast ontwikkelen wij eigen frameworks en realiseren wij maatwerkoplossingen die naadloos aansluiten op de businessbehoefte van onze klanten.

Duurzaamheid en SDG’s

Duurzaamheid en SDG's

De Hot ITem Groep is al sinds de oprichting in 1998 een maatschappelijk betrokken onderneming. Door de aard van onze dienstverlening staan wij in het hart van de aansturing van complexiteit. Met data en informatie als brandstof verbinden wij afdelingen en organisaties. Vanuit factbased besturing van duurzame impact zijn wij niet alleen bij onszelf, maar ook bij onze stakeholders in staat het verschil te maken in een succesvolle realisatie van de SDG’s.

Vanuit de Verenigde Naties zijn er 17 Sustainable Development Goals gedefinieerd. De Hot ITem Groep heeft uit deze SDG’s een selectie van 7 doelen gemaakt, die het meest passen bij de intrinsieke motivatie van onze medewerkers en bij de aard van onze werkzaamheden. Hiermee kunnen we maximale impact maken.