Een adequate informatievoorziening is cruciaal om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Dit leidt direct tot hogere kwaliteit en lagere kosten. Als voor iedereen de juiste informatie beschikbaar is, in de juiste vorm en op het juiste tijdstip, dan is er focus in de organisatie. Om effectief op basis van feiten te sturen en verantwoorden met Business Intelligence (BI), zijn een aantal zaken van belang.

Juiste doelen en normen in een strategymap

Om als organisatie de juiste doelen te kunnen bepalen, moeten de missie, de visie, de strategie, de speerpunten en de hoofddoelen duidelijk zijn. Daarbij is het essentieel alle stakeholders en krachten te beschouwen die invloed hebben. Dit kan gaan om concurrenten die nieuwe producten lanceren, veranderende wetgeving van de overheid, schaarste in de arbeidsmarkt etc. Wij helpen dit op een praktische manier in kaart te brengen met behulp van een strategymap.

Sturen met focus

Om te sturen op basis van feiten is vereist dat je de juiste stuuritems monitort. De feiten zijn de basis, want feiten liegen niet. De stuuritems moeten aansluiten bij de scherpe, maar realistische normen die uit de doelen zijn afgeleid. Wij helpen managers en hun medewerkers op een inspirerende manier deze stuuritems samen te bepalen. Hierbij is het cruciaal om niet een stapel rapportages te bouwen, maar een scherpe informatieset te creëren. Eén set waarmee de strategische doelen vertaald worden naar actieve sturing in alle lagen van de organisatie. Deze set kan tevens worden gebruikt voor verantwoording. Om de stuuritems te kunnen monitoren, helpen we de klantorganisatie bij de juiste toepassing van de PDCA-cyclus.

Vanuit ‘comfort’ verantwoorden

Er ontstaat pas comfort over het verantwoorden bij de top van de organisatie als de verantwoording goed in een wendbaar datafundament is opgenomen en de rapportages volledig zijn geautomatiseerd. Wij zorgen ervoor dat de data in het fundament wordt opgenomen op basis van eenduidige definities en met de juiste granulariteit, dus met dezelfde mate van detail. Daarmee is de basis voor sturen en voor verantwoorden hetzelfde, waardoor er rust ontstaat. Je beschikt over de juiste detaildata, waardoor je afwijkingen kunt analyseren en de juiste gegevens kunt verantwoorden. Bij vragen van een toezichthouder of van een raad van commissarissen kun je altijd teruggaan naar de individuele instrumenten en individuele issues. Zo kun je precies zien hoe cijfers tot stand zijn gekomen. Uiteindelijk is het verantwoorden dan bijna een ‘druk op de knop’ geworden.

Informatie en tooling op maat

Het ontsluiten van stuur- en verantwoordingsinformatie gebeurt met BI. Met behulp van BI zorgen we ervoor dat de juiste informatie en kennis, in de juiste vorm aan de juiste gebruiker, in besturings- en verantwoordingsprocessen worden toegepast om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Vooral de laatste jaren zijn er veel innovaties op het gebied van tooling geweest, zoals selfservice, big data als bron, Analytics en storytelling. De mogelijkheden zijn eindeloos. De crux is een passend informatieproduct, waarbij we veel aandacht besteden aan de implementatie van een datagedreven cultuur. Daarbij zorgen we enerzijds voor een schaalbare en beheersbare oplossing, en anderzijds voor een omgeving waarin de gebruikers daadwerkelijk gaan sturen met behulp van de informatieproducten. Dit is tenslotte het uiteindelijke doel van een goede BI-oplossing.

Integrale aanpak voor BI en Business Analytics

Om Factbased Improvement met optimale waardecreatie te realiseren, is het belangrijk om Business Analytics integraal met BI aan te pakken. In een gemeenschappelijk datafundament kan gestructureerde en ongestructureerde data duurzaam en gecontroleerd worden ontsloten. Voor zowel BI als Analytics geldt dat de focus moet liggen op de realisatie van businessdoelen.

Lees meer over onze Business Analytics-dienstverlening op de website van Future Facts.

Meer informatie?

Wil je weten wat Hot ITem Conclusion kan betekenen voor jouw datagedreven bedrijfsvoering? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek