Steeds meer organisaties nemen in hun strategie op dat ze datagedreven willen werken. Dit kan meerdere dingen betekenen. Als organisatie wil je in je besluitvormingsprocessen meer harde cijfers betrekken uit de markt en de eigen organisatie, of je wilt de productiviteit meetbaar maken, of je wilt de data die je verzamelt vercommercialiseren, en vele variaties hierop. Hierin een heldere keuze maken en die uitdragen in de organisatie is de eerste stap.

Daarna volgt de organisatie van de datahuishouding, die dient te voldoen aan je data governance- en privacybeleid. Hierbij gaat het om de creatie, het gebruik en het beheer van data in en/of uit de primaire en secundaire processen van de organisatie. Bij voorkeur door medewerkers met gedegen kennis van die processen. 

Strategic Intelligence Center (SIC)

In de praktijk zien we dat databeheer, Business Intelligence (BI) en Analytics vaak zijn belegd bij de ondersteunende IT-afdeling. Soms geclusterd in één afdeling, maar vaak los van elkaar. In ieder geval niet dicht op de afdelingen waar de kernactiviteiten plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een gat tussen business en IT en een wildgroei van systemen en databases in plaats van synergie. De afdelingen in het primaire proces regelen hun eigen applicaties en datasets. Hierdoor ontstaan discussies over de betrouwbaarheid van de data en verschillen in rapportages tussen afdelingen en/of in de consolidatie. Dit draagt niet bij aan de strategische doelen van de organisatie.

Hot ITem helpt deze problemen te overkomen en om te draaien in kansen en waardecreatie met data. Het clusteren van data-activiteiten in een Strategic Intelligence Center (SIC) is hiervan een vaak toegepast voorbeeld. Het SIC is een organisatie van mensen, systemen, processen en informatiediensten. Het bevindt zich tussen de gebruikers van informatie en de IT-afdeling in en slaat een brug tussen deze twee werelden. We leren hen elkaar te begrijpen.

We helpen bij het opzetten van een wendbaar datafundament en een adequate informatievoorziening. Met onze hybride aanpak van mens, organisatie en techniek creëren we samen met onze klanten een klantgerichte, multidisciplinaire organisatie met gedreven mensen die over de juiste gedrags- en vakinhoudelijke competenties beschikken.

Datagedreven werken

Het datagedreven werken biedt medewerkers nieuwe kansen en vraagt tegelijkertijd een andere werkwijze, en soms een andere organisatieinrichting. Deze transformatie gaat niet zonder slag of stoot. Het opzetten van een goede datahuishouding vraagt om principes en richtlijnen waarlangs medewerkers gaan ontwikkelen en werken. Een eerste gevoel van inperking van vrijheden is een veelgehoorde klacht.

Zodra men na verloop van tijd merkt dat data en informatieproducten sneller, met een hogere kwaliteit, meer toegepast op het eigen werk en zonder extra benodigde bewerking beschikbaar komen, verdwijnen die initiële klachten als sneeuw voor de zon.

Hot ITem faciliteert deze transformatie met gedegen kennis van, en ervaring met veranderprocessen, persoonlijke ontwikkeling en de inrichting van data- en informatieorganisaties.

Meer informatie?

Wil je weten wat Hot ITem kan betekenen voor datagedreven bedrijfsvoering? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.