Steeds meer organisaties nemen in hun strategie op dat ze datagedreven willen werken. Dit kan meerdere dingen betekenen. Als organisatie wil je in je besluitvormingsprocessen meer harde cijfers betrekken uit de markt en de eigen organisatie, of je wilt de productiviteit meetbaar maken, of je wilt de data die je verzamelt vercommercialiseren, en vele variaties hierop. Hierin een heldere keuze maken en die uitdragen in de organisatie is de eerste stap.

Daarna volgt de organisatie van de datahuishouding, die dient te voldoen aan je data governance- en privacybeleid. Hierbij gaat het om de creatie, het gebruik en het beheer van data in en/of uit de primaire en secundaire processen van de organisatie. Bij voorkeur door medewerkers met gedegen kennis van die processen. 

Strategic Intelligence Center (SIC)

In de praktijk zien we dat databeheer, Business Intelligence (BI) en Analytics vaak zijn belegd bij de ondersteunende IT-afdeling. Soms geclusterd in één afdeling, maar vaak los van elkaar. In ieder geval niet dicht op de afdelingen waar de kernactiviteiten plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een gat tussen business en IT en een wildgroei van systemen en databases in plaats van synergie. De afdelingen in het primaire proces regelen hun eigen applicaties en datasets. Hierdoor ontstaan discussies over de betrouwbaarheid van de data en verschillen in rapportages tussen afdelingen en/of in de consolidatie. Dit draagt niet bij aan de strategische doelen van de organisatie.

Hot ITem Conclusion helpt deze problemen te overkomen en om te draaien in kansen en waardecreatie met data. Het clusteren van data-activiteiten in een Strategic Intelligence Center (SIC) is hiervan een vaak toegepast voorbeeld. Het SIC is een organisatie van mensen, systemen, processen en informatiediensten. Het bevindt zich tussen de gebruikers van informatie en de IT-afdeling in en slaat een brug tussen deze twee werelden. We leren hen elkaar te begrijpen.

We helpen bij het opzetten van een wendbaar datafundament en een adequate informatievoorziening. Met onze hybride aanpak van mens, organisatie en techniek creëren we samen met onze klanten een klantgerichte, multidisciplinaire organisatie met gedreven mensen die over de juiste gedrags- en vakinhoudelijke competenties beschikken.

Datagedreven werken

Datagedreven werken biedt medewerkers nieuwe kansen en vraagt tegelijkertijd een andere werkwijze, competenties en soms een andere organisatieinrichting. Deze transformatie gaat niet zonder slag of stoot. Al meer dan twintig jaar ondersteunt de Hot ITem Conclusion Academy organisaties in hun transitie naar een datagedreven cultuur en werkwijze door het concretiseren en implementeren van alle facetten van datagedreven werken. Dit koppelen we aan de strategische doelstellingen van de organisatie, zodat het rendement ook daadwerkelijk wordt behaald.

Op de website van de Hot ITem Conclusion Academy vind je alles over een meetbare transitie naar een datagedreven organisatie en cultuur.

Meer informatie?

Wil je weten wat Hot ITem Conclusion kan betekenen voor jouw datagedreven bedrijfsvoering? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek