Met onze hybride aanpak en innovatieve data-oplossingen koppelen we snelle businessresultaten aan een duurzame oplossing. Daarnaast dichten we het gat tussen business en IT en staat het realiseren van grip en het sturen op feiten centraal. Dit concept waarin we ontwerpen en ontwikkelen, noemen we de paraplu-aanpak. De kracht zit hem in de eenvoud en zo is de paraplu onderdeel geworden van het DNA van Hot ITem Conclusion.

Paraplu-aanpak

Het model kent drie fasen, waarbij we zowel aandacht besteden aan performanceverbetering aan de businesszijde als aan de effectiviteit van de BI & Analytics-organisatie. De aanpak is beproefd bij veel grote organisaties. Juist het situationeel toepassen op de omstandigheden van de klant maakt de kracht van deze aanpak zichtbaar.

1. Performance Analyse (PA)

In de Performance Analysefase, die maximaal zes weken in beslag neemt, onderzoeken we de gewenste situatie, concretiseren we de besturingsbehoefte en maken we de BI & Analytics-doelarchitectuur. Vanuit die visie onderzoeken we de knelpunten in de huidige situatie, analyseren we de oorzaken en bedenken we passende oplossingen. Al prototypend gaan we, samen met de business, concreet met een urgent knelpunt en echte data aan de slag.

Enerzijds ontwerpen we dus de gewenste situatie en anderzijds ontwikkelen we een eerste inzicht met echte data waarvan we iets kunnen leren voor de structurele oplossing. Deze fase sluiten we af met een businesscase en een veranderplan, waarbij we de eerstvolgende stap concreet hebben uitgewerkt.

2. Performance Improvement (PI)

In de Performance Improvementfase ontwikkelen en implementeren we snel en duurzaam BI- en Analytics-oplossingen. Daarbij hebben we Agile (sprinten in een snelspoor) en de traditionele watervalmethode (duurzaam realiseren van de doelarchitectuur in een borgspoor) gecombineerd in een hybride aanpak.

Uit ervaring blijkt dat een Enterprise Datawarehouse (EDM) met een Agile aanpak van de grond trekken niet de meest handige manier is. Is het EDM-fundament eenmaal gelegd, dan is Agile de aangewezen manier om snel en adequaat door te ontwikkelen. Essentieel is dat we de business nauw betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van de informatieproducten. Tegelijkertijd realiseren we de doelarchitectuur meer op een watervalwijze.

Het structureel ontsluiten van de data uit bronsystemen en het in samenhang ontwerpen en ontwikkelen van de architectuur tot een wendbaar datafundament lenen zich bij uitstek voor een dergelijke benadering. Het is belangrijk na elke stap de resultaten te evalueren en de doelsituatie aan te scherpen of aan te passen aan de veranderende situatie. Naast een doelsituatie voor de BI- & Analytics-oplossingen ontwikkelen we ook de BI- & Analytics-organisatie, zodat die zelfstandig in staat is om klantgericht, snel en duurzaam in de nieuwe omgeving te opereren.

3. Continuous Improvement (CI)

Al tijdens de Performance Improvementfase zorgen we dat de beheerders nadrukkelijk zijn betrokken. Met hun specifieke beheerkennis op het gebied van BI & Analytics zorgen zij voor een inrichting die zij proactief kunnen onderhouden. Door de datakwaliteit en de juistheid van de BI- & Analytics-oplossingen proactief te monitoren, kunnen beheerders fouten in de rapportages voorkomen. Ook kunnen ze gebruikers tijdig informeren over eventuele problemen, zodat foute beslissingen, op basis van verkeerde data, worden voorkomen. We zorgen dat beheerders de kennis krijgen die nodig is om de opgeleverde producten tot volle tevredenheid van de business te kunnen beheren. Ook het uitzetten van de oude BI- & Analytics-omgeving laten we coördineren door de beheerafdeling.  

De voordelen van onze paraplu-aanpak op een rij

  • Snel zichtbaar resultaat voor de eindgebruiker
  • Draagvlak en enthousiasme bij business en IT door samen te werken aan concrete resultaten
  • Een duurzaam en goed onderhoudbare technische omgeving en professionele beheerorganisatie
  • Grip tijdens en na het veranderingstraject op de businessdoelen en op het incasseren van de baten van de businesscase
  • Geen gat meer tussen business en IT door nauwe samenwerking, waarin multidisciplinaire teams met een veranderkundige aanpak samen ontwerpen en ontwikkelen
  • Goede teamfocus in elke fase van het traject

Meer informatie?

Wil je weten wat Hot ITem Conclusion kan betekenen voor jouw datagedreven bedrijfsvoering? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek