De bouwsector staat voor grote uitdagingen:

 • De vraag is groot, maar het tekort aan personeel en materiaal ook.
 • De regeldruk van overheden neemt sterk toe.
 • De milieueisen worden steeds strenger en de ambities steeds hoger.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zijn data en Business Intelligence (BI) onmisbaar in de bouwsector. Zeker wanneer je moet inspelen op de meer dan dynamische ontwikkelingen in deze markt. Bij Hot ITem Conclusion hebben we meer dan 25 jaar kennis en ervaring in de bouwsector. We helpen organisaties in de hele bouwsector om meer waarde uit hun data te halen. Zo kunnen ze hun ambities realiseren én meeveren met de dynamiek van de markt.

Met de juiste data helpen we de bouwsector op verschillende manieren

 • Tenders winnen met data-inzichten
  Opdrachtgevers willen zo goed mogelijk kunnen beoordelen of aanbestedingen haalbaar zijn. De concurrentie is hoog, dus de marges vaak dun. Dit is hét moment om bouwprojecten te optimaliseren met BI-inzichten. Door gebruik te maken van de juiste data-inzichten kunnen het budget en verloop van het project veel beter worden ingeschat, wat extra zekerheid biedt om een tender te winnen.
 • Veiligheids-KPI’s halen met data
  Hoewel het soms wat abstract klinkt, kan data ook veel toevoegen aan de oplossing van menselijke uitdagingen. Twee belangrijke KPI’s binnen de bouwbranche zijn veiligheid en het beperken van uitval van medewerkers. Data-inzichten over deze onderwerpen worden ingezet van bestuursniveau tot en met de uitvoering voor ‘factbased’ oplossingen. Zo zorgen we samen voor gezonde en veilige bouwplaatsen.
 • Data is cruciaal voor vastgoedbeheer en onderhoud
  Of het nu gaat om woningen of bedrijfspanden, het beheer van gebouwen en onderhoud van bedrijven is een stuk efficiënter wanneer het door data wordt gedreven. Dit is geen ‘nice to have’, maar cruciaal in een tijd waarin een tekort aan (onderhouds-)personeel ook de bouwsector vertraagt.  Voor automated en predictive maintenance is een hoog kwalitatieve dataorganisatie nodig. Alleen hiermee kan de uitvoering van gebouwbeheer worden vlotgetrokken én kan er snel worden ingehaakt op Smart Building concepten, of het Internet of Things (IoT).
 • Optimale uitvoering, minder faalkosten en beperking van de CO2 footprint
  De bouwsector krijgt regelmatig te maken met nieuwe of veranderende eisen vanuit gemeenten, provincies en het Rijk om de CO2-uitstoot van bouwprojecten te beperken. Met de juiste dataorganisatie wordt het complexe traject van grondstof tot bouw en uitvoering inzichtelijk gemaakt. Zo zorgen BI- inzichten voor een optimale uitvoering van projecten en een beperking van de CO2 footprint. Bovendien kan de juiste dataorganisatie gegevens delen binnen de gehele keten en faalkosten zoveel mogelijk beperken. Zo kan de planning van een project direct worden bijgesteld wanneer bijvoorbeeld grondstofprijzen of eisen veranderen.

Vanuit samenhang sturen op doelen en drivers

Bij Hot ITem Conclusion speelt data een belangrijke rol in onze dienstverlening, maar we starten altijd bij de doelen van de organisatie. Vanuit de doelen, ambities en uitdagingen kijken we hoe datatoepassingen kunnen helpen om betere beslissingen te nemen. Deze inzichten dragen bij aan het verbeteren van de werkzaamheden en het optimaliseren van processen. Dit noemen wij Factbased Improvement.

Meer lezen?

Ontdek hoe Hot ITem Conclusion waarde toevoegt aan bedrijven in de bouwsector: