Over Renewi

Renewi is een recyclebedrijf dat ernaar streeft om het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn. Met waste-to-product richt Renewi zich op het exclusief verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het verbranden of storten van afval. Van de 14 miljoen ton afval die Renewi jaarlijks verwerkt, krijgt 64 procent een nieuw leven. Zo past Renewi’s unieke waste-to-product-aanpak bij sociale en regelgevende ontwikkelingen en draagt de organisatie bij aan een duurzame samenleving.

Business issue

Renewi hecht veel belang aan het rapporteren volgens de strikte eisen van het Greenhouse Gas Protocol (GHG). Ondanks de inspanningen van alle medewerkers binnen de organisatie, nam dit proces veel tijd in beslag doordat het verzamelen van informatie voor deze rapportages grotendeels handmatig en via losse Excel-documenten verliep. Renewi schakelde de expertise van Hot ITem Conclusion in voor het optimaliseren van dit rapportageproces.

Aanpak en oplossing

Samen met de kennishouders van de systemen en de afdeling Duurzaamheid van Renewi, hebben we de gehele informatieketen in kaart gebracht. Zo vonden we een groot deel van de datapunten terug in systemen die centraal beschikbaar konden worden gesteld. Ook hebben we bij verschillende leveranciers en ketenpartners informatie opgehaald via dataleveringen en hebben we, waar mogelijk, automatische koppelingen via API’s gerealiseerd.

Vervolgens hebben we een aantal Proof of Concepts ontwikkeld om zowel systeeminformatie als gegevens van externe partners (zoals energieleveranciers) te benutten. Ook zijn strategieën besproken om handmatig verkregen informatie veilig te faciliteren, zoals het gebruik van power apps. Deze apps kunnen operators op recyclinglocaties ondersteunen bij het handmatig vastleggen van gegevens van niet-slimme meters.

De gegevens waarover conform de GHG moet worden gerapporteerd voor het onderwerp ‘Renewing Waste’, hebben we gemodelleerd op een manier die zowel klanten, bedrijfstakken als analisten in staat stelt deze te gebruiken en indien nodig acties op te ondernemen.

Bij het ontwerp voor het automatiseren van de rapportage hebben we uitgebreid aandacht besteed aan het waarborgen van de traceerbaarheid van de gegevens. Dit helpt bij het valideren tijdens audits en bij het voldoen aan de beperkte accountancytoets, die door nieuwe Europese wetgeving voor niet-financiële informatie ook verplicht wordt gesteld voor veel ondernemingen.

Baten

De samenwerking tussen Hot ITem Conclusion en Renewi heeft geleid tot de ontwikkeling van een ontwerp waarmee Renewi direct aan de slag kon. Dit zorgt niet alleen voor een verlaging van de kosten voor het samenstellen en controleren van GHG-rapportages, maar ook voor het minimaliseren van fouten. Deze verbeteringen stellen Renewi in staat om efficiënter te opereren, meer tijd en middelen vrij te maken voor kernactiviteiten, en tegelijkertijd de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het rapportageproces te waarborgen.

Meer informatie?

Wil je weten wat Hot ITem Conclusion kan betekenen voor jouw datagedreven bedrijfsvoering? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek