De zorg draait om mensen, maar data en techniek kunnen de sector vooruit helpen. De uitdagingen waar de zorg voor staat zijn aanzienlijk:

 • Vergrijzing en toename van chronisch zieken leggen druk op de financiële organisatie.
 • Gebrek aan personeel maakt dat veel mensen in de zorgsector een steeds hogere werkdruk ervaren.
 • Ondertussen doen steeds meer digitale oplossingen hun intrede met een dreigende dataversnippering als gevolg.

Data en Business Intelligence (BI) zijn onmisbaar in de zorg en bij de strategie. Zeker gezien de dynamische ontwikkelingen in deze markt. Met meer dan 25 jaar kennis en ervaring staat Hot ITem Conclusion klaar voor de zorgsector. We helpen zorgorganisaties meer waarde uit data te halen. Zo kunnen ze hun ambities realiseren én meeveren met de dynamiek van de markt.

Kennis van zorg én BI

Data en techniek zijn cruciaal voor het verbeteren van de zorg. Bij Hot ITem Conclusion begrijpen we dat de zorg om mensen draait, en daarom combineren we onze expertise in Business Intelligence met onze kennis van de zorgsector. Zo zorgen we ervoor dat data op de juiste manier wordt ingezet om de zorg voor patiënten en cliënten te verbeteren.

Datagedreven zorg

Data, cijfers en techniek zijn de pijlers die er, naast wetenschappelijk onderzoek, voor zorgen dat de zorg steeds beter wordt. Onze datagedreven aanpak betekent dat we de patiënt of cliënt centraal stellen. Door data te combineren met medische inzichten krijgen zorgverleners een compleet patiëntbeeld, wat leidt tot betere beslissingen en behandelplannen.

Duurzaam grip krijgen op de hele zorguitvoering

Hot ITem Conclusion draagt bij aan het verbeteren van de zorguitvoering met BI-oplossingen. Dat levert voordelen op voor alle stakeholders: van zorgaanbieder tot patiënten en cliënten. We helpen zorgorganisaties met uiteenlopende vraagstukken:

 • Hoe zorg je met data-inzichten voor de optimale inzet van middelen zoals personeel, bedden, of behandelruimtes?
 • Hoe zorg je met data-inzichten voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)?
 • Welke dataoplossingen zijn nodig om ketenpartners beter te laten samenwerken?
 • Is dataversnippering in de zorg te voorkomen?
 • Kan zorg betaalbaar blijven, bijvoorbeeld door de kosten(-data) goed inzichtelijk te maken?
 • Hoe kan e-health in de praktijk bijdragen aan zorg waarbij de mens nog meer centraal staat?
 • Welke organisatiedata maakt wachtlijsten inzichtelijk én helpt erbij om deze te verkorten?
 • Hoe ontsluit en beveilig je data die nodig is voor preventieve zorg?

Vanuit samenhang sturen op doelen en drivers

Bij Hot ITem Conclusion speelt data een belangrijke rol in onze dienstverlening, maar we starten altijd bij de doelen van de organisatie. Vanuit de doelen, ambities en uitdagingen kijken we hoe datatoepassingen kunnen helpen om betere beslissingen te nemen. Deze inzichten dragen bij aan het verbeteren van de werkzaamheden en het optimaliseren van processen. Dit noemen wij Factbased Improvement.

Hot ITem Conclusion biedt oplossingen voor de zorgsector

 • Het doel: datagedreven werken
  De weg naar datagedreven werken kan lang zijn, maar Hot ITem Conclusion houdt een focus op de eindstreep. Zo kunnen zorgorganisaties ook echt beter presteren.
 • Het middel: datakwaliteit
  Samenwerking tussen organisaties in de hele zorgketen wordt steeds belangrijker. Dat is alleen haalbaar als alle betrokken organisaties hun datakwaliteit op orde hebben.
 • Het proces: slimme dataoplossingen realiseren
  De zorgsector staat voor verschillende uitdagingen, van steeds hogere eisen aan de kostenverantwoording tot minder overbelasting van werknemers. Hot ITem Conclusion helpt instellingen in te spelen op ontwikkelingen en ambities met slimme dataoplossingen.