Reizigersvervoer betekent tegenwoordig veel meer dan alleen van A naar B gaan, steeds meer factoren spelen een rol bij de uitvoering.

 • Of het nu gaat om vliegen, treinreizen of busvervoer, de klant verlangt steeds meer ontzorging en door de digitalisering ook steeds snellere dienstverlening – het liefst zonder wachttijd.
 • Tel daarbij op dat er steeds meer (milieu-)eisen worden gesteld aan het reizigersvervoer en je hebt te maken met een complexe uitdaging.

Data en Business Intelligence (BI) zijn onmisbaar in de uitvoering van en strategie voor reizigersvervoer. Zeker wanneer je moet inspelen op de dynamische ontwikkelingen in deze markt. Met meer dan 25 jaar kennis en ervaring staat Hot ITem Conclusion klaar voor de reizigersbranche. We helpen vervoerders meer waarde uit data te halen. Zo kunnen ze hun ambities realiseren én meeveren met de dynamiek van de markt.

Data om reizigers beter te bedienen

De customer experience staat voorop bij het vervoer van reizigers. Wachttijden en vertragingen dragen daar niet aan bij en moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarbij is het prettig (voor sommige klanten zelfs een eis) dat alle verschillende typen vervoer zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Voor de logistiek en planning heeft dit veel voeten in de aarde.
Hot ITem Conclusion biedt strategisch advies én concrete (data-)oplossingen voor:

 • Ketensamenwerking binnen het reizigersvervoer: wanneer data van verschillende organisaties met elkaar gedeeld wordt, heb je inzicht in de gehele keten van vertrek tot aankomst.
 • Inzicht in het gedrag van reizigers: daar waar nodig kan het gedrag worden beïnvloed om bijvoorbeeld het spitsverkeer zo rustig mogelijk te houden en lange wachttijden te voorkomen.

Financiële resultaten ten koste van alles?

De concurrentie in de markt van het reizigersvervoer is groot, en zal alleen maar toenemen met de introductie van andere mobiliteitsoplossingen zoals de zelfrijdende auto. De kleine marges en hoge druk zorgen ervoor dat bij reizigersvervoer een continue balans gevonden moet worden tussen de financiële resultaten en andere cruciale aspecten. Denk hierbij aan het bedienen van de klant, zo goed mogelijke werkomstandigheden, veiligheid en natuurlijk het maatschappelijk belang.

 • Met de juiste (realtime) data-inzichten en voorspelmodellen spelen  reizigersvervoerders nog beter in op de klantbehoeften zonder dat dit debet is aan het financiële aspect.
 • Concessiemanagement op basis van data met de juiste KPI’s zorgt ervoor dat je organisatie in balans komt – en blijft.

Praktische oplossingen voor reizigersvervoer

De analyse van problemen is één ding, maar met data-inzichten werkt Hot ITem Conclusion ook aan concrete oplossingen voor reizigersvervoer:

 • Een echt duurzame operatie krijg je pas als alle dataprocessen transparant zijn. Business Intelligence betekent hierbij dus veel meer dan alleen inzicht, het biedt bijvoorbeeld ook duidelijke oplossingen om de CO2-uitstoot te beperken.
 • Het rooster van reizigersorganisaties behelst meer dan alleen een planning. Er moet voldoende ruimte zijn voor rust en flexibiliteit voor de medewerker. Tegelijkertijd wordt met de juiste dataoplossing ook de dienstverlening voor de klant gewaarborgd.
 • Binnen de reizigersbranche is het cruciaal dat de financiële en de operationele uitvoering feilloos op elkaar aansluiten. Hieraan werkt Hot ITem Conclusion mee met oplossingen die dataversnippering voorkomen.
 • We kijken verder dan alleen data en zorgen voor betere data governance, privacybeleid en preventive maintenance-oplossingen.
 • Hot ITem Conclusion helpt bij het ontwikkelen van één datafundament, waar alle informatie- en analyticsproducten gebruik van maken. De dashboards beheren we graag, maar met de Hot ITem Conclusion Academy zorgen we er ook voor dat zoveel mogelijk kennis en ervaring bij onze opdrachtgevers terechtkomt.

Vanuit samenhang sturen op doelen en drivers

Bij Hot ITem Conclusion speelt data een belangrijke rol in onze dienstverlening, maar we starten altijd bij de doelen van de organisatie. Vanuit de doelen, ambities en uitdagingen kijken we hoe datatoepassingen kunnen helpen om betere beslissingen te nemen. Deze inzichten dragen bij aan het verbeteren van de werkzaamheden en het optimaliseren van processen. Dit noemen wij Factbased Improvement.

Hot ITem Conclusion biedt oplossingen voor reizigersvervoer

 • Het doel: datagedreven werken
  De weg naar datagedreven werken kan lang zijn, maar Hot ITem Conclusion houdt een focus op de eindstreep. Zo kunnen organisaties in de reizigersbranche ook echt beter presteren.
 • Het middel: datakwaliteit
  Samenwerking tussen organisaties in de hele branche wordt steeds belangrijker. Dat is alleen haalbaar als alle betrokken organisaties hun datakwaliteit op orde hebben.
 • Het proces: slimme dataoplossingen realiseren
  De reizigersbranche staat voor verschillende uitdagingen; van steeds hogere eisen aan de klantervaring tot razendsnelle digitalisering. Hot ITem Conclusion helpt instellingen in te spelen op ontwikkelingen en ambities met slimme dataoplossingen.

Meer lezen?

Ontdek hoe Hot ITem Conclusion waarde toevoegt aan organisaties in de reizigersvervoersector: