Data en Business Intelligence (BI) zijn onmisbaar voor overheid, onderwijs en non-profit organisaties. Zeker wanneer je moet inspelen op dynamische ontwikkelingen in deze sectoren. 

Met meer dan 25 jaar kennis en ervaring staat Hot ITem Conclusion klaar voor overheid, onderwijs en non-profit organisaties. We helpen deze organisaties meer waarde uit data te halen. Zo kunnen ze hun ambities realiseren.

Hot ITem Conclusion staat voor Factbased Improvement waarmee overheid, onderwijs en non-profitorganisaties op basis van de juiste data nog betere beslissingen nemen én hun doelen realiseren.

Iedere sector een andere nuance

 • Overheid
  We helpen overheden graag om nog scherpere inzichten te krijgen in de complexe uitdagingen waar ze voor staan. Dat doen we op strategisch niveau, maar ook met praktische datatoepassingen en oplossingen die de samenwerking met (keten-)partners bevorderen bij Rijk, provincies en gemeenten.
 • Onderwijs
  De dynamische onderwijssector maakt dat onderwijsinstellingen steeds meer inzichten te nodig hebben rondom instroom, uitstroom en doorstroom van studenten. Hiervoor zijn analyses nodig om te sturen op resultaten. Vanuit doelen, ambities en uitdagingen kijkt Hot ITem Conclusion hoe datatoepassingen kunnen helpen om nog betere beslissingen te nemen.
 • Non-profitorganisaties
  Hot ITem Conclusion helpt non-profitorganisaties om een solide, duurzaam datafundament te bouwen. Alleen wanneer de basis op orde is, kunnen non-profitorganisaties in de uitvoering en (interne/externe) strategie flexibel meebewegen met veranderingen.

Vanuit samenhang sturen op doelen en drivers

Bij Hot ITem Conclusion speelt data een belangrijke rol in onze dienstverlening, maar we starten altijd bij de doelen van de organisatie. Vanuit de doelen, ambities en uitdagingen kijken we hoe datatoepassingen kunnen helpen om betere beslissingen te nemen. Deze inzichten dragen bij aan het verbeteren van de werkzaamheden en het optimaliseren van processen. Dit noemen wij Factbased Improvement.

Hot ITem Conclusion biedt oplossingen voor overheid, onderwijs en non-profit organisaties

 • Het doel: datagedreven werken
  De weg naar datagedreven werken kan lang zijn, maar Hot ITem Conclusion houdt een focus op de eindstreep. Zo kunnen ook niet-commerciële organisaties beter presteren.
 • Het middel: datakwaliteit
  Samenwerking tussen instellingen en regievoering worden steeds belangrijker. Dat is alleen haalbaar als alle betrokken organisaties hun datakwaliteit op orde hebben.
 • Het proces: slimme dataoplossingen realiseren
  Ook de overheidsmarkten staan voor verschillende uitdagingen, van toenemende budget uitdagingen tot razendsnelle digitalisering. Hot ITem Conclusion helpt organisaties om in te spelen op ontwikkelingen en ambities met slimme dataoplossingen.

Meer lezen?

Ontdek hoe Hot ITem Conclusion waarde toevoegt aan overheid, onderwijs en non-profit organisaties: