Over SIDN

SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) beheert het .nl-domein. SIDN faciliteert de registratie van de .nl-domeinnamen, bevordert kennisdeling en ondersteunt initiatieven voor een beter internet. Het is een belangrijke speler op het internet en is één van de grootste en meest succesvolle landdomeinen ter wereld. De organisatie zorgt ervoor dat de inmiddels meer dan 6 miljoen geregistreerde domeinnamen op het internet bereikbaar zijn. Dagelijks verwerken de systemen van SIDN meer dan 2,5 miljard zoekopdrachten. Zo beschikt SIDN over uitgebreide .nl-data, die veel inzicht geeft in het gebruik van .nl-domeinnamen.

Business Issue

SIDN zag een aantal belangrijke verbetermogelijkheden aan zowel de support- als de businesskant. De organisatie wilde de dienstverlening aan klanten optimaliseren, nieuwe zakelijke mogelijkheden verkennen en nieuwe klanten aantrekken. Dit ging gepaard met een aantal specifieke uitdagingen, waaronder het inzichtelijk maken van klantdata, het vergroten van interne data-inzichten voor mogelijkheden tot cross- en upselling en het stroomlijnen van tijdrovende, complexe exportprocessen.

Aanpak en oplossing

In samenwerking met Hot ITem Conclusion startte SIDN haar transitie naar datagedreven werken. Het verouderde IT-landschap, een legacy on-site omgeving, voldeed niet meer aan de ambities van SIDN en werd in co-creatie met Hot ITem Conclusion in een aantal stappen getransformeerd.

Stap 1: Definiëren van een datagedreven visie, technologie en strategie
De eerste stap bestond uit het scherpstellen van het concept ‘datagedreven werken’ binnen SIDN. Hierbij stelden we onszelf de cruciale vragen: Wat impliceert datagedreven werken voor SIDN? En nog belangrijker, hoe kunnen we deze visie omzetten in concrete praktijktoepassingen? Het formuleren van een heldere en gezamenlijke visie op datagedrevenheid legde de basis voor de verdere transitie.

Stap 2: Implementatie van een on-premise BI-omgeving
De tweede stap behelsde de realisatie van een on-premise Business Intelligence (BI)-omgeving, met als doel een diepgaander inzicht in de beschikbare data te verkrijgen en draagvlak te creëren binnen de organisatie. Deze fase bood SIDN de gelegenheid om concreet meetbare resultaten te presenteren, waaruit de enorme potentie van datagedreven werken duidelijk naar voren kwam. Het was van belang om de hele organisatie aan boord te krijgen en medewerkers inzicht te verschaffen in hoe datagedreven werken hun dagelijkse werkzaamheden zou kunnen verrijken en optimaliseren.

Stap 3: Transitie naar de cloud en interne competentieontwikkeling
In de derde fase wordt de on-premise BI-omgeving gemigreerd naar de Azure Cloud. Deze transitie biedt SIDN de kans om zich meer te richten op haar kernactiviteit van registry-dienstverlening, en minder op het beheer van diverse servers.

De overgang naar de cloud is niet alleen een technische verandering; het brengt ook een culturele omslag met zich mee. SIDN heeft van oudsher een beheer gerichte cultuur, die diep geworteld is in de organisatie. Om deze cultuur te veranderen, ontwikkelde de Hot ITem Academy een uitgebreid trainingsprogramma voor de medewerkers van SIDN. Het uiteindelijke doel van dit programma was om het datateam in staat te stellen zelfstandig te opereren en actief bij te dragen aan de ontwikkeling en inrichting van de Azure Cloud-omgeving. Zo werden mensen vanuit het datateam en de business onder andere meegenomen op het gebied van dataplatforms, datafundamenten, Azure Data Factory en PowerBI.

Baten

De samenwerking tussen Hot ITem Conclusion en SIDN heeft geleid tot de realisatie van ‘SIDN Insights’, een real-time dataplatform ontworpen om waardevolle data-inzichten te bieden aan klanten. Dit platform verbetert de dienstverlening van SIDN en stelt haar in staat om beter in te spelen op klantbehoeften, concurrentieanalyses uit te voeren en mogelijkheden voor campagneverbeteringen te identificeren.

Bovendien hebben de nieuwe inzichten in deze data gezorgd voor de mogelijkheid tot directe ontwikkeling van nieuwe producten die meteen aan de klanten van SIDN kunnen worden aangeboden. Deze ontwikkelingen worden geleid door de engineers van SIDN, die in staat zijn om dit proces autonoom te sturen, zonder tussenkomst van ICT’ers.

De succesvolle overgang naar de cloud heeft geleid tot aanzienlijke tijdsbesparingen en verbeterde efficiëntie. Diverse interne afdelingen maken nu gebruik van PowerBI voor hun rapportages, variërend van analyses van registrars tot financiële maandrapportages. Zo zet SIDN belangrijke stappen in het realiseren van haar datagedreven ambities.

Meer informatie?

Wil je weten wat Hot ITem Conclusion kan betekenen voor jouw datagedreven bedrijfsvoering? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek