Effectieve inrichting van Data Governance - Hot ITem

Hot item – Data Governance

Data is een essentieel bedrijfsmiddel en daar worden organisaties meer en meer mee geconfronteerd. Maar al te vaak zien we dat het bewustzijn van de waarde van data nog onderschat wordt. Dit gebeurt in alle lagen van de organisatie, zelfs op managementniveau. Het laten doordringen van het benodigde besef en het inrichten van effectieve Data Governance is echter geen vanzelfsprekendheid.

Verbeterinitiatieven

Dataverbeterinitiatieven worden om diverse redenen gestart: meer betrouwbare cijfers voor besturing en verantwoording, efficiëntere processen, een meer flexibele organisatie of één klantbeeld. Binnen de financiële wereld is compliance de afgelopen jaren een van de belangrijkste drivers geweest. Toezichthouders eisen van banken, verzekeraars en pensioenbeheerders dat ze in control zijn ten aanzien van hun informatiehuishouding. Ook in andere branches en bij overheden wordt verbetering van de datahuishouding een must. Maar hoe maak je deze initiatieven nou tot een succes?

Data als asset

De weg naar het daadwerkelijk behandelen van data als asset lijkt lang en taai. Niet vreemd, als je bedenkt dat alle factoren op het gebied van mens, proces en systeem samen moeten komen. Het vraagt om verandering van gedrag, anders omgaan met data en werken volgens richtlijnen en standaarden. Daarbij is een raamwerk nodig van datamanagementprocessen, -rollen en -verantwoordelijkheden en ondersteunende tooling. En toch is koudwatervrees voor grote, omvangrijke projecten zonder kostenplafond echt niet nodig.

Iteratief verbeterproces

De sleutel tot succes is het werken vanuit een iteratief verbeterproces. Start met een paar kleine maar zichtbare verbeteringen en zet ze in de etalage. Deze helpen illustreren dat er simpelweg veel waarde uit data te halen valt zoals betere klantbediening, omzetgroei en het verbeteren van operational excellence. Echt top-down begrip kost tijd. Het commitment dat groeit door de eerste successen vormt de basis voor meer structurele vervolgstappen. Voor de langere termijn is een paradigmaverandering nodig. Net als voor andere bedrijfsresources, moet ook voor data de besturing ingeregeld worden. Het sleutelwoord is Data Governance.

Chief Data Officer

Wat succesvolle organisaties doen, is een verantwoordelijke aanwijzen. Dit kan binnen een bestaande functie zijn, vanuit een afdeling als Finance of Risk, maar steeds vaker wordt een Chief Data Officer (CDO) geïntroduceerd. Hiermee geeft de organisatie deze rol een belangrijke stem bij relevante beslissingen en voldoende executiekracht om Data Governance tot een succes te maken.

Een van de belangrijkste taken van de CDO is het verbinden van de verschillende data- en informatiepartners en -initiatieven in de organisatie. Een andere taak is evangeliseren: vanuit de doelstellingen van de organisatie en aan de hand van sprekende voorbeelden alle stakeholders in de organisatie bewust maken van de noodzaak om data als asset te zien en de benodigde veranderingen te implementeren. De CDO zal een inrichtingsteam formeren dat de gewenste veranderingen vormgeeft en inbedt in de organisatie.

Best practices

Onze ervaringen met Data Governance-trajecten binnen vele organisaties hebben tot drie belangrijke inzichten geleid:

  1. Verandermanagement is meer dan de helft van het werk
    Data Governance-initiatieven stranden maar al te vaak. Veel gehoorde oorzaken zijn “Het was een IT-feestje”, “De business had andere prioriteiten”, “We hadden geen commitment van het management” of “Er was geen investeringsbereidheid”. Heel herkenbaar waarschijnlijk. Om dit te voorkomen is er een aanpassing nodig in houding en gedrag, zowel aan business- als IT-zijde. We komen vanuit een situatie waarin functioneel beheerafdelingen vaak werden aangekeken op de kwaliteit van de data. Data is echter een product (en niet slechts een bijproduct) van processen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in de regel aan de businesszijde. Dit vergt een omslag in het denken en wel organisatiebreed. Op alle managementlagen zal gestuurd moeten worden op de correcte omgang met data. Het bewustzijn van data als asset is ook nodig om een duurzame sponsoring, inclusief funding, van dataverbeterinitiatieven te garanderen. Maar ook aan de IT-zijde is verandering nodig: afdelingen werken van oudsher vaak applicatie- en productgericht, een omslag is nodig naar het centraal (beschikbaar) stellen van data voor integrale rapportage en proactieve klantbediening over de silo’s heen.
  2. Verander zo min mogelijk
    Voor een zo groot mogelijke kans van slagen is het raadzaam om spaarzaam om te gaan met de beperkte verandercapaciteit van de organisatie. Een standaardmodel introduceren is gemakkelijk; rollen en verantwoordelijkheden werkbaar inbedden is maatwerk en een kunst op zich. Data Governance wordt ook wel gezien als het formaliseren van hoe de omgang met data plaatsvindt. Veel Data Management-activiteiten gebeuren al impliciet en in iedere organisatie is wel een voorbeeldcasus te vinden. Start daarom altijd met een Data Management-scan om de huidige situatie goed in beeld te brengen, waarbij ook bestaande (IT) governance-structuren in beeld worden gebracht. Ook het zicht op lopende, aanpalende verandertrajecten is belangrijk, zoals klant centraal- of complianceprojecten. Data Management introduceren door bij te dragen aan het succes van bestaande en startende verandertrajecten, kan onderdeel zijn van de strategie.
  3. Groei incrementeel en zichtbaar
    Zoals gezegd is het raadzaam om te werken vanuit een iteratief verbeterproces. Start eenvoudig: stem de complexiteit van rollen en verantwoordelijkheden af op het volwassenheidsniveau van de organisatie. Een ontworpen Data Governance-structuur kan de organisatie niet te snel opgedrongen worden. Zie hier de link met de eerste best practice: Data Governance is grotendeels verandermanagement.

Conclusie

Het verhogen van de prestaties van organisaties met behulp van Data Governance realiseer je door een goede balans tussen direct doen en structureel verbeteren. Indien goed uitgevoerd, levert het de organisatie niet alleen wendbaarheid, maar ook duurzaam concurrentievoordeel op.

Business Value

Wilt u meer weten over onze Data Governance aanpak of wilt u reageren op bovenstaande, neem dan contact met ons op. Wij hebben een aantal aansprekende klantcases waar wij u graag meer over vertellen.

Jeroen Kruit
Senior Business Consultant
kruit@hotitem.nl

Norbert van de Ven
Senior Adviseur Data Governance
ven@hotitem.nl