Leestijd: 3 minuten

(onderstaand artikel verscheen eerder op de website van Computable)

Organisaties worden geprikkeld door de term ‘datagedreven werken’. Maar deze ‘werkwijze’ zegt echter niks als het geen verbetering behelst of zonder vooraf gedefinieerd doel gebeurt. Werken met data is mooi, maar het is pas écht van meerwaarde als je hier waardevolle acties aan kunt koppelen.

Dit maakt je als organisatie wendbaar en stelt je in staat om trends en ontwikkelingen te voorspellen, vooruit te kijken en zo de concurrent een stap voor te blijven. Maar waar begin je? Hoe zorg je voor structuur, één waarheid en de juiste kwaliteit? Waarde creëren met data wordt vaak gezien als een uitdaging, iets waarvoor de hele organisatie op de schop moet. Het goede nieuws is dat dit niet altijd nodig is. In deze blog vertel ik hoe je vanuit een eerste succes toewerkt naar een situatie waarin data voor jóu werkt.

Paraplu

Je kunt niet van de één op de andere dag compleet datagedreven werken. Dat is een proces, dat moet groeien. Bovendien wordt het een veel te groot en complex project als je het meteen in alle hoeken van de organisatie wil doorvoeren. Dit leidt vaak tot veel frustraties en weinig succes.

Een aanpak die wél succesvol is – wat ik de paraplu-aanpak noem – is werken vanuit concrete doelen en dromen en daar data aan koppelen. Waar wil je heen met de organisatie? Welk doel wil je graag bereiken? Of is er een bepaald issue waar je de vinger maar niet op kunt leggen? Belangrijk hierbij is dat het gaat om iets wat urgent en écht van meerwaarde is voor je business. Iets waarop je graag wilt sturen, maar wat nu niet kan omdat de juiste informatie ontbreekt. Met andere woorden: werken vanuit de crux. Dáár moet je allereerst een klein succes boeken om alle handen op elkaar te krijgen, en een eerste brug te slaan tussen business en it.

Twee werelden

Zodra je de crux hebt achterhaald, is het zaak om business en it dichter bij elkaar te brengen. Dit zijn vaak twee werelden die een andere taal spreken en zich los van elkaar ontwikkelen. Als je slimmer wilt werken met data door het te koppelen aan businessdoelstellingen, is het van belang dat beide partijen elkaars behoeften en uitdagingen kennen en weten wat ze van elkaar nodig hebben – én dat helder is aan welk gezamenlijk doel ze werken. Omdat beide partijen dan vanuit de crux redeneren, ontstaat er enthousiasme en wederzijds begrip. Zo stuur je samen op hetzelfde resultaat.

Bizdevops

Je wilt dat data voor je gaat werken. Niet dat het extra werk oplevert. Daarom is het belangrijk om binnen bizdevops (business, development en operations) het operations-fundament op orde te krijgen. Dit is binnen het datawerkveld complexer en minder eenvoudig te realiseren dan in andere it-gebieden. Je hebt immers te maken met variabele data en daarmee constante kwaliteits- en integratie-issues. Door te investeren in continue monitoring, verbetering, automatisering en het creëren van zelflerende situaties kun je de capaciteitsbehoefte verminderen. Medewerkers zijn zo niet onevenredig veel tijd kwijt aan beheer, en zijn daardoor beschikbaar voor innovaties en het toevoegen van waarde. Hiermee behoud je de slagkracht en wendbaarheid van de organisatie.

Valkuil

De valkuil van datagedreven werken is dat de focus te veel komt te liggen op nieuwe technologie. Uiteindelijk zijn het de medewerkers die datagedreven moeten werken, dus de focus moet juist op hen liggen. Je gaat immers gedrag en routines veranderen. Hier is verandermanagement voor nodig. Het is belangrijk dat medewerkers inzien wat de crux van de verandering is en wat dit betekent voor hun eigen werkzaamheden. Door te laten zien dat werken vanuit data juist helpt om het werk waardevoller, leuker en makkelijker te maken, creëer je een datagedreven mindset bij medewerkers.

Enthousiasme speelt hierin een belangrijke rol. Elke organisatie kent oudgedienden met enorme hoeveelheden legacy die in eerste instantie niet zitten te wachten op een datagedreven verandering. Als het je lukt om die mee te krijgen in het enthousiasme, door een snelle, eerste verbetering toe te passen, straalt dit positief af op de rest van de collega’s en verspreidt de olievlek zich vanzelf.

Gouden regel

Uiteindelijk is er niet één gouden regel die ervoor zorgt dat data voor je gaat werken. Het gaat om de combinatie van factoren: klein beginnen, goed ingeregelde operations én enthousiaste collega’s. Door met één succes te beginnen en vanuit daar verder te werken, ben je steeds meer in staat om slimmer te werken met data. Zo bouw je in kleine stappen aan een duurzaam en goed onderhoudbare technische omgeving en professionele data-organisatie. En daarmee kun je uiteindelijk betere beslissingen nemen, vooruitkijken en voorspellen. Precies wat je nodig hebt om factbased te verbeteren en aan de verwachtingen van klanten te blijven voldoen. Doe je dat niet, dan word je door de concurrentie ingehaald. Ga dus op zoek naar de crux binnen jouw organisatie, betrek medewerkers vanaf het begin bij het project en laat het succes zo als een olievlek verspreiden.