Duurzaamheid en corporate social responsibility zijn niet langer alleen buzzwoorden voor marketingdoeleinden. Bedrijven realiseren zich steeds meer dat environmental, social and governance (ESG) van invloed is op de continuïteit en concurrentiekracht. Een goede ESG-strategie kan leiden tot risicobeheer, kostenbesparingen, betere werving en behoud van personeel en zelfs meer innovatiekracht.

CSRD: uitdagingen en kansen

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is het antwoord van de EU op de groeiende vraag naar meer transparantie en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie van bedrijven. Deze rapportageverplichting gaat binnenkort van start en biedt kansen voor groei en waardecreatie op ESG-gebied. Het voldoen aan CSRD is echter geen eenvoudige taak, gezien de uitdagingen op het gebied van data. Een wendbaar dataplatform is essentieel om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Ontdek in deze e-paper wat de consequenties zijn van de CSRD voor je organisatie en hoe je kunt profiteren van deze kans om compliance te combineren met strategische waardecreatie op ESG-gebied.

Download hier de e-paper