Informatie is voor een organisatie van onschatbare waarde. Hoe staat het met onze voorraad? Welke diensten of producten leveren de meeste winst op? En waar liggen onze kansen? Business Intelligence (BI) biedt inzichten aan organisaties om gericht te kunnen sturen. Wat is BI precies? Wat zijn de voordelen van een BI-traject? En wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Wat is Business Intelligence?

Over de precieze definitie lopen de meningen uiteen, maar Business Intelligence (BI) is een breed begrip dat gaat over het verbeteren van organisaties met behulp van data. Het doel is inzichten bieden; het op de juiste manier en op het juiste moment aan de juiste mensen presenteren van informatie op basis van data. Met deze inzichten kunnen organisaties hun bedrijfsvoering verbeteren en weloverwogen beslissingen nemen. Denk bijvoorbeeld aan inzicht in voorraden, de betaling van facturen, ziekteverzuim en tijdigheid van leveringen.

Wat levert Business Intelligence op?

Iedereen die besluiten mag nemen in een organisatie heeft behoefte aan informatie. Je kunt niet blind besluiten een bepaalde richting op te gaan. Je hebt informatie nodig. Juiste informatie voegt per definitie waarde toe: het voorkomt dat je enkel uitgaat van een onderbuikgevoel, maar zorgt voor een betrouwbaar fundament om belangrijke beslissingen op te baseren.

Vaak starten organisaties een BI-traject vanuit een bepaalde vraag of informatiebehoefte. Een organisatie heeft bijvoorbeeld een nieuwe website gelanceerd en is geïnteresseerd in het klikgedrag. Wie zijn onze bezoekers? Wanneer blijven ze langer op een bepaalde pagina; is dat bijvoorbeeld gerelateerd aan woordkeuze of kleurstelling? Op basis van metingen kun je tot inzichten komen. Je kunt achterhalen waar potentiële klanten behoefte aan hebben en daar vervolgens op inspelen. Bijvoorbeeld door het taalgebruik op de website aan te passen. Tegenwoordig wordt een BI-traject overigens steeds vaker gestart zonder concrete vraag vooraf; zie ‘Wat zijn de trends en ontwikkelingen’?

Wat zijn de trends en ontwikkelingen?

Aanvankelijk was BI voornamelijk gericht op het verleden. Een BI-traject werd gestart om gericht antwoord te krijgen op een concrete vraag, zoals: wie waren het afgelopen jaar onze grootste klanten? Of: welk product hebben we het meest verkocht? Tegenwoordig wordt vaker naar de toekomst gekeken: welke inzichten biedt data zonder dat je vooraf een specifieke vraag stelt? Dat betekent dat je gaat grasduinen door de data om nieuwe inzichten te verkrijgen, waarmee je kunt anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Naast deze functionele trend zien we een gerelateerde technologische ontwikkeling: organisaties maken vaker gebruik van voorspelmodellen. Denk bijvoorbeeld aan kunstmatige intelligentie en machine learning. Deze ontwikkeling raakt het Analytics-werkveld: welke verbanden zitten er in de data en hoe zal deze trend zich voortzetten? Wat zal er naar verwachting in de toekomst gebeuren en hoe kunnen wij daarop anticiperen? Essentieel hierin is de koppeling met mensen uit ‘het werkveld’: de business. Waar BI jaren geleden een ‘IT-feestje’ was, is het meer en meer (en zo hoort het ook) een business-aangelegenheid.

Hoe verhoudt Business Intelligence zich tot datawarehousing?

In een datawarehouse wordt data uit verschillende bronnen verzameld, gecombineerd en aangeboden. Een datawarehouse is onderdeel van het datafundament van een organisatie en vormt de bron voor zowel BI als Analytics. Datawarehousing heeft dus betrekking op de IT-component die nodig is om data op te halen en op te slaan, samen te voegen en aan te bieden. Vervolgens kan een BI-traject worden gestart. Datawarehousing zit dus vooraan in het data-aanleveringstraject. BI-specialisten gaan aan de slag met de data uit het datawarehouse en presenteren de inzichten op de juiste manier aan de gebruiker. Bijvoorbeeld door de informatie te visualiseren met inzichtelijke rapportages en dashboards.

Een goed datawarehouse kan dan ook de basis zijn voor Selfservice BI-tooling, waar gebruikers een grote mate van visualisatie-vrijheden hebben om zelf rapportages samen te stellen op een vooraf gedefinieerde en gecureerde dataset, vanuit het datawarehouse.

Meer weten?

Wil je weten hoe je met BI en data de doelstellingen van je organisatie behaalt? In onze e-paper geven wij zeven praktische tips voor een succesvol BI-traject, van strategie naar implementatie.