Hybride werkwijze en aanpak - Hot ITem

Werkwijze

Met onze hybride aanpak en innovatieve IT- en data-oplossingen hebben we een scherpe focus op blijvende prestatieverbetering van bedrijven en overheidsinstellingen. We brengen Business en IT samen in een wederzijdse relatie, waarbij het realiseren van grip en het sturen op feiten centraal staat.

Paraplu-aanpak

We zorgen voor een stapsgewijze implementatie van Performance Analyse, via Performance Improvement naar Continuous Improvement. De verbinding tussen de lange termijn doelen en korte termijn resultaten noemen wij de paraplu-aanpak.

Paraplu-aanpak

Performance analyse (PA)

Aan de hand van een gedegen analyse van de huidige situatie en de strategische doelen van een organisatie, definiëren we samen met de klant de businesscase, formuleren we een concrete aanpak en realiseren we meteen een aantal quick wins. Deze snelle verbeteringen leiden direct tot het innen van de eerste baten.

Performance improvement (PI)

Onze oplossingen kennen de componenten organisatieverandering, procesverbetering en informatievoorziening met behulp van Business Intelligence. Indien nodig ontwikkelen en implementeren we ook software om de procesverbetering te ondersteunen. Om de gedefinieerde doelen te realiseren, werken we met korte, overzichtelijke stappen. Tijdens deze stappen toetsen we continu de businesscase. We bepalen dan of het doel en de omstandigheden onveranderd zijn en of de eventueel gewijzigde businesscase de overgebleven stappen nog steeds rechtvaardigt. Samen met de medewerkers van de klant doorlopen we de kortcyclische stappen van prototype naar structurele oplossing. Dit zorgt voor betrokkenheid bij de verandering. Bovendien is hierdoor de beheerorganisatie reeds ingewerkt als het project opgeleverd wordt.

Continuous improvement (CI)

In de laatste fase ligt de focus op het verder incasseren van de baten door de volledige uitnutting van de structurele oplossingen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat veranderende omstandigheden en nieuwe kansen tijdig gesignaleerd worden, zodat hier snel op ingespeeld kan worden. Dit kan zowel door de eigen beheerorganisatie als door ons Continuous Improvement Center (CIC) verzorgd worden.

Resultaat

Met onze integrale aanpak worden de businesscase en de doelsituatie in stappen gerealiseerd en veranderingen in de beheerorganisatie geborgd. Onze werkwijze is onderscheidend omdat onze klanten de baten ook echt incasseren. Hot ITem is betrokken en neemt medeverantwoordelijkheid voor het resultaat. We zorgen ervoor dat de oplossingen daadwerkelijk geïmplementeerd worden in de organisatie van de klant, zodat de baten van de businesscase op de lange termijn worden geborgd. Dit lijkt voor de hand liggend maar blijkt al jaren hét onderscheidend vermogen van Hot ITem. We zien in de markt nog te vaak vanuit techniek ingestoken trajecten die uitlopen, waarbij datawarehouses of rapportagesets worden opgeleverd die niet gebruikt worden.

Voorbeelden

Een aantal voorbeelden van behaalde resultaten bij onze klanten:

 • Analyseren en optimaliseren van primaire operationele processen om kwaliteit te verhogen en kosten te besparen
  Incorrecte facturen van 20% naar minder dan 1% en financiële afdeling van 8 naar 3 FTE
 • Optimaliseren van klantcontacten
  Jaarlijkse contactkosten van 5 naar 2,7 miljoen euro
 • Effectief campagnemanagement voor het werven en behouden van klanten
  Campagnekosten met 12% gedaald en conversie met 5% gestegen
 • Analyseren en optimaliseren van compliance beleid en processen
  ”Auditor approved” reviewproces van 6 weken naar 5 werkdagen
 • Analyseren van datakwaliteit en migratie van grote databases
  Met datakwaliteitsscan 1,5 miljoen euro nog te incasseren fee’s van distributeurs inzichtelijk gemaakt
 • Data-analyse voor sturing en het beantwoorden van business vraagstukken
  Besparing van 4 miljoen euro op de afschrijving van de voorraad door een centrale online forecasting-applicatie