Sturen en verantwoorden met de juiste informatievoorziening - Hot ITem

Sturen en verantwoorden

Een adequate informatievoorziening is cruciaal om de juiste beslissingen te kunnen nemen: sturen op feiten. Dit leidt direct tot hogere kwaliteit en lagere kosten. Het vertalen van complexe businessvraagstukken naar de juiste stuuritems, is de kern van Business Intelligence.

Actieve sturing op alle niveaus

Stuuritems definiëren we top-down, samen met de klant. Het vertalen van operationele gegevens tot bruikbare managementinformatie en stuuritems is de andere belangrijke component. Dit gebeurt bottom-up, iteratief en met echte data. Prototypend, samen met de klant, komen tot de juiste informatieset. Hierbij is het cruciaal om niet een stapel rapportages te bouwen, maar een scherpe set te creëren. Eén set waarmee de strategische doelen vertaald worden naar actieve sturing in alle lagen van de organisatie en die tevens gebruikt kan worden voor verantwoording.

Het omgaan met grote en complexe datasets is een kerncompetentie van Hot ITem. Als grootste BI-specialist van Nederland weten we datawarehousing, big data en analytics op de juiste wijze in te zetten.

Inrichting BICC / ACE

Voor de borging in de klantorganisatie kunnen we samen met de klant een Business Intelligence Competence Center (BICC) of een Analytics Center of Excellence (ACE) inrichten. Deze worden gefaseerd opgebouwd en uitgebreid. Stapsgewijs dragen de Hot ITem specialisten hun kennis en kunde over aan de medewerkers van de klant. Dit doen we door ze ‘on the job’ te trainen bij de bouw van het nieuwe datawarehouse en het in te richten analytics-lab in de geselecteerde technologie. De medewerkers van de klant leren hierdoor inspirerend samen te werken met hun klanten.