Dagelijks komen er berichten voorbij over privacy in relatie tot het gebruik van algoritmes. We zien dat zowel positief als negatief en zowel vanuit mogelijkheden vanuit data als angst voor het verliezen van privacy. Wat betekent in jouw dagelijks leven het gebruik van jouw data in algoritmes? Wat mag er volgens de wettelijke richtlijnen wel en wat mag er niet? En zijn we technisch in staat om algoritmes te ontwikkelen die privacyproblemen voorkomen?

Adam Knoop en Bastiaan Sjardin zijn in deze uitzending van De Dataloog te gast. De huidige staat van zowel de markt als de technologie wordt bekeken. Zo wordt er een reëel beeld geschetst van het nu en de toekomst over privacy concerns.

Luister deze podcast