nieuws

Onderzoek klanttevredenheid 2014

6 november 2014

In de afgelopen maanden heeft Hot ITem een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder een representatief aantal bestaande klanten.

Wij vinden een onderscheidende aanpak met optimale kwaliteit en service erg belangrijk. De input van onze opdrachtgevers is voor ons zeer waardevol. Dit geeft ons duidelijk inzicht in de mate van tevredenheid en op welke punten wij onszelf nog verder kunnen verbeteren.

Rapportcijfer 8!

De tevredenheid over Hot ITem is hoog: opdrachtgevers geven ons gemiddeld een 8. Vooral de kennis en vaardigheden van onze medewerkers en het nakomen van afspraken scoren, net als voorgaande jaren, hoog.

Kwaliteit

Het vermogen om de business echt te begrijpen en de vertaalslag te maken naar concrete oplossingen wordt door onze klanten aangegeven als belangrijkste kwaliteit. Ook wordt hoog gescoord op onze vraag hoe het contact met de verschillende  disciplines van Hot ITem (office, projectteams, beheer en accountmanagers) verloopt. Maar liefst 85% van de respondenten geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met de prijs-kwaliteitverhouding. Op de vraag het imago van Hot ITem te omschrijven noemt de klant veelal termen als “vakkundig”, “flexibel”, “resultaatgericht” en “open”.

Verbeterpunten

Het onderzoek levert ons ook een aantal verbeterpunten op. Klanten waarderen het dat wij bij hen een groot verbeterpotentieel zien en hier met een enorme drive mee aan de slag willen, maar geven aan dat we meer rekening moeten houden met de heersende cultuur en het tempo dat de klant aan kan. Daarnaast krijgen we terug dat we de behaalde deliverables/successen bij onze klanten meer zouden kunnen vieren en dat het goed zou zijn om onze kennis meer te delen door middel van seminars.

Trots

Wij zijn trots op deze uitslag, gaan aan de slag met de genoemde verbeterpunten en willen iedereen, die heeft deelgenomen aan dit onderzoek, heel hartelijk bedanken!