Maatschappelijk betrokken - Hot ITem

Maatschappelijk betrokken

Hot ITem staat klaar voor zijn klanten en medewerkers, maar levert ook op diverse gebieden een maatschappelijke bijdrage.

Roparun

De Roparun is de langste non-stop estafetteloop ter wereld van Parijs of Hamburg naar Rotterdam. Hierbij is het tevens de bedoeling om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel met als motto: “trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.”

Hot ITem is hoofdsponsor en ICT-partner van dit evenement. Onze applicatieontwikkelaars hebben een speciale trackingsite ontwikkeld voor de stichting Roparun. Via deze website kan het publiek de teams volgen in hun tocht richting Rotterdam. Minder zichtbaar, maar zeker zo belangrijk, is dat de techniek achter deze website ook ingezet wordt voor het Algemeen Coördinatie Team dat zorg draagt voor de begeleiding van alle deelnemers.

Zeker in de charitatieve wereld spelen kosten een belangrijke rol. Oplossingen bedenken die iets toevoegen, maar die niet leiden tot extra uitgaven, is waar in de afgelopen paar jaar de uitdaging heeft gelegen. Binnen de trackingsite werken we daarom met een combinatie van checkpoint-passages en door teams zelf te versturen sms-berichten. Op basis hiervan maken we een voorspelling over de actuele positie en verwachte finishtijd van ieder team.

Medewerkerinitiatieven

Zowel Hot ITem als collega’s bieden financiële steun en expertise aan goede doelen waarvoor medewerkers zich persoonlijk inzetten. Om deze initiatieven te ondersteunen doen we niet alleen donaties, maar faciliteren we ook brainstormsessies, bouwen we websites en nemen we deel aan sportieve sponsoringacties.