Business issue

De samenhang tussen maatschappelijke vraagstukken is groot en complex. Data-geïnformeerd werken is van belang om integraal naar de stad te kunnen kijken. Gemeente Vlaardingen staat de komende tijd voor uitdagingen waaronder de transitie naar duurzame energie en toekomstbestendig wonen, zorg voor de jeugd, effectief schuldenbeleid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Er bestaat een grote behoefte om de cijfers te kennen, maar vooral ook om de samenhang tussen beschikbare gegevens te kunnen duiden.

Aanpak en oplossing

De gemeente heeft een duurzame en wendbare dataomgeving nodig om bovenstaande te realiseren. Op basis van de informatiebehoefte, de benodigde gegevensbronnen en de gewenste technologie en architectuur, heeft Hot ITem Conclusion een ontwerp en roadmap voor het datawarehouse opgesteld. Met een multidisciplinair team, bestaande uit medewerkers van Hot ITem Conclusion en de klant, zijn we gestart met de ontwikkeling van het datawarehouse. Hierbij werkten we volgens de agile/scrum methode, aangevuld met workshops, learning-on-the-job en train-de-trainer-principes.

Gelijktijdig is het dataobjectenmodel (conform model VNG) opgesteld en zijn de bijbehorende definities opgesteld. Vervolgens zijn we met het team aan de slag gegaan om de databronnen aan te sluiten (ETL) en hebben we het team opgeleid in de techniek en werkwijze. Alles is gedocumenteerd zodat de organisatie daar altijd op kan terugvallen.

Baten

De samenwerking tussen het BI-team van gemeente Vlaardingen en Hot ITem Conclusion heeft er in geresulteerd dat er binnen één jaar een werkbare oplossing is gebouwd die voldoet aan de gestelde eisen. Gemeente Vlaardingen kan hiermee de komende jaren invulling geven aan de vraag vanuit de organisatie en de politiek. Daarnaast staat er een basis waarop meerdere bronnen kunnen worden aangesloten. Hierdoor kunnen, naast het sociale domein, ook de overige domeinen gebruik gaan maken van deze oplossing. Zo zorgt het datafundament voor een steeds verdere groei naar een data-geïnformeerde organisatie.

Meer informatie?

Wil je weten wat Hot ITem Conclusion kan betekenen voor het inrichten van een duurzame en wendbare dataomgeving binnen jouw organisatie? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek