Over DELTA Fiber Nederland

DELTA Fiber Nederland is de op één na grootste exploitant van glasvezelnetwerken in Nederland. Naast het aanleggen en beheren van glasvezelnetwerken levert het bedrijf onder de merken DELTA en Caiway ook internet, tv en (mobiele) telefonie aan consumenten en op de zakelijke markt. De integratie van de IT-landschappen van DELTA en Caiway verloopt stapsgewijs en is begonnen in augustus 2018.

Business Issue

CAIW, als netwerkbedrijf de voorganger van DELTA Fiber Nederland, was erg beperkt in mogelijkheden op het vlak van informatievoorziening. Er waren veel handmatige handelingen nodig om inzichten boven water te krijgen en het lukte niet om op het gewenste niveau te acteren. Er was behoefte aan meer en betere inzichten en aan wendbaarheid van de organisatie. Deze ambitie werd gedreven door de wens een kanteling te maken naar online. De interactie met klanten en de sturing daarop vroeg om een solide datafundament met de juiste informatievoorziening om resources te kunnen alloceren en businessbeslissingen te kunnen nemen.

Om dit te realiseren is John Wittekamp, CTO bij het toenmalige CAIW, op zoek gegaan naar een partij die in de breedte kon helpen. Een partij die de juiste competenties kon leveren en die stapsgewijs kon helpen bouwen aan een solide toekomst. Daarop werd Hot ITem Conclusion aan John voorgesteld door mensen uit de markt die hij vertrouwt. De aanpak van Hot ITem Conclusion sloot goed aan bij zijn behoefte: snel zichtbaar resultaat opleveren met de juiste focus op techniek, proces, definities en mensen, om ook structureel op een hoger niveau te komen.

Aanpak en oplossing

Vanuit de uitdagingen die binnen CAIW lagen heeft Hot ITem Conclusion een inventarisatie uitgevoerd, waarna een gefaseerd plan is opgesteld. Dit plan is de leidraad geweest om de afgelopen jaren het dataplatform vanuit een architectuur op te bouwen, inclusief besturing, eenduidige definities, data governance en bijbehorende rapportages. Dit platform wordt beheerd en waar nodig verder doorontwikkeld. Ook heeft Hot ITem Conclusion de ondersteuning en begeleiding geleverd om de benodigde organisatie in te richten binnen DELTA Fiber Nederland.

Baten

De samenwerking met Hot ITem Conclusion heeft de organisatie verder geholpen in het besef van de waarde van data. Het verbeteren van de datakwaliteit en het opstellen van juiste definities heeft de nodige tijd gekost, maar het heeft ervoor gezorgd dat het vervolgtraject veel sneller en soepeler gerealiseerd kon worden.

De online ambitie is inmiddels voor een groot deel gerealiseerd. Er is een nieuwe website met een nieuw onderliggend systeem dat wordt gevoed met de juiste data. De organisatie is nu in staat deze data goed te interpreteren en te vertalen naar acties om klanten beter te bedienen.

Veel van de oude rapportages zijn inmiddels uitgezet. Medewerkers baseren hun analyses en data op een en dezelfde bron en er is geen discussie meer over de cijfers. De live dashboards worden door iedereen gebruikt en er is een duidelijke positie voor BI gecreëerd. Door het opbouwen van een BI-community met een virtueel team dat over de keten heen wordt gemanaged, is het belang van data heel zichtbaar geworden in de organisatie.

Ondertussen is het vroegere netwerkbedrijf CAIW, door de bundeling van Caiway en DELTA in DELTA Fiber Nederland, een heel ander bedrijf geworden. Er is veel veranderd en de nieuwe organisatie heeft de nodige ambities en datagedreven uitdagingen. Er is nog veel werk te doen, maar DELTA Fiber Nederland is goed op weg naar een situatie waarin data een natuurlijk onderdeel is van de gehele bedrijfsvoering.

Meer informatie?

Wil je weten wat Hot ITem Conclusion kan betekenen voor de informatievoorziening en wendbaarheid van je organisatie? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek