jaarverslagen

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016 - Hot ITem

Jaarverslag 2016

In 2016 hebben wij onze relatie met opdrachtgevers op C-level bij vele grote organisaties in Nederland verder verstevigd. Door de realisatie van concrete resultaten met behulp van een scherpe, eigen aanpak en focus op succesvolle implementatie blijft de klanttevredenheid onverminderd hoog. Daarnaast zijn we trots dat ook een groot aantal nieuwe aansprekende klanten heeft gekozen voor een partnership met Hot ITem.

Jaarverslag 2015 - Hot ITem

Jaarverslag 2015

In 2015 hebben wij opdrachtgevers op C-level bij vele grote organisaties geholpen hun wendbaarheid te vergroten, op basis van kwalitatief goede data en inzicht in de cruciale zaken. Actuele thema’s als besturing met BI, big data, business analytics, data governance, Internet of Things (IoT), omnichannel en privacybescherming zijn daarbij veelvuldig ingezet. Zo zijn we in staat om opdrachtgevers in een langdurige relatie te ondersteunen bij hun Performance Improvement. Voor Hot ITem leidt dit tot een zeer stabiele omzetbasis die verdeeld is over meerdere grote klanten.

Jaarverslag 2014

2014 was op alle fronten een jaar van groei voor Hot ITem. Samen met een groot aantal nieuwe medewerkers helpen we een groeiend aantal organisaties beter te presteren en hun winstgevendheid te vergroten. Door verdere kennisontwikkeling op innovaties als big data, analytics en cloudmanagement voorzien we onze klanten van gedegen advies over de juiste keuze op het juiste moment. Naast de technische inrichting helpen we onze klanten in toenemende mate met het centraal stellen van de mensen in de organisatie.

Jaarverslag 2013

In 2013 is de visie op performance improvement sterk veranderd. Hot ITem volgt niet alleen alle veranderingen, maar draagt ook bij aan de ontwikkelingen met eigen innovaties en een nieuwe visie op besturing. Het is onze drive om onze klanten te helpen in beweging te blijven. We zijn slagvaardig en wendbaar in een veranderende markt door onze innovatiekracht.

Jaarverslag 2012

In 2012 hadden veel bedrijven in Nederland nog last van de financiële crisis. Door onze Performance Improvement propositie en de blijvende focus op sales, is de omzet van Hot ITem met 7,1% gegroeid ten opzichte van 2011. We hebben op verschillende gebieden geïnvesteerd in kennis en innovatie. Dit heeft effect op het bruto resultaat in 2012. Deze investeringen zullen in de komende jaren worden terugverdiend.

Jaarverslag 2011

2011 stond in het teken van een krimpende markt en een herstructurering van onze interne organisatie. Desondanks kunnen wij met trots melden dat de omzet in 2011 met 19,3% is gegroeid ten opzichte van 2010 en het netto resultaat met 23,4%. Door de focus op commercie en specialisatie in de units zijn wij in staat geweest om de markt nog gerichter te benaderen. Dit heeft, net als in 2010, geleid tot een verdere toename van het aantal nieuwe klanten. De basis voor verdere groei.