Privacy en persoonsgegevens - Hot ITem

Hot item – Privacy

De aandacht voor het onderwerp privacy is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Door veranderende wetgeving en hypes als Big Data en Internet of Things neemt de noodzaak tot het verantwoord omgaan met persoonsgegevens steeds verder toe. De consument wordt individueler en beter geïnformeerd dan ooit. Hij wil als uniek individu worden benaderd en verwacht dezelfde service over verschillende communicatiekanalen heen. Tegelijkertijd verwacht hij dat er op een zorgvuldige en veilige wijze wordt omgegaan met zijn gegevens op een manier zoals hij het graag wil zien; met regie over persoonlijke data.

Europese privacywetgeving

Begin 2016 is door de EU-lidstaten de Europese privacywetgeving bekrachtigd. Deze regelgeving gaat verder dan we in de Wet bescherming persoonsgegevens gewend waren en organisaties hebben de verplichting om hier medio 2018 aan te voldoen. Dit lijkt ver weg maar er is heel veel werk aan de winkel voor nagenoeg iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens

In de praktijk gaat er veel mis of doen we zaken die eigenlijk niet (meer) mogen. Denk bijvoorbeeld aan het extern aanleveren van klantgegevens om een campagne te laten uitvoeren zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt en dat de klant hier toestemming voor heeft gegeven. Maar ook het gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze verkregen zijn, bijvoorbeeld het niet anoniem koppelen van websiteklikgedrag aan callcentergedrag. Dit soort analyses worden weliswaar uitgevoerd om de klantenservice te verbeteren maar is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van de klant. Wifitracking is ook zo’n mooi voorbeeld. Het wordt veelvuldig toegepast maar het mag niet of alleen onder hele strikte voorwaarden.

Privacy als onderscheidende factor

Veel bedrijven zien privacy als een probleem, een lastige hobbel die moet worden genomen. Van oudsher proberen we deze te vermijden, bijvoorbeeld vanwege een negatief effect op de time-to-market of omdat een innovatief productidee dan niet gerealiseerd kan worden. Het wordt tijd om deze denkwijze los te laten. Verantwoord omgaan met privacy kan juist een onderscheidende factor zijn. Heel helder en transparant communiceren over hoe je omgaat met persoonsgegevens sluit aan bij de consument van vandaag. Het wordt gewaardeerd en beloond met loyaliteit. We zien in de markt dat bedrijven die privacy serieus nemen, succesvoller zijn dan hun concurrenten.

Hoe pak je dat aan?

Onze ervaringen met privacytrajecten bij onze klanten hebben tot een aantal belangrijke inzichten geleid:

  • Start met het uitwerken van een privacy-governance-framework en maak hier iemand verantwoordelijk voor op senior managementniveau. Dit kan de Chief Data Officer (CDO) zijn of een privacy board.
  • Benoem een Privacy Officer die werkt aan het opbouwen van privacy-awareness binnen de organisatie maar ook bij de samenwerkingspartners.
  • Rationaliseer en harmoniseer alle privacy-statements tot één versie en schrijf die in een taal die de consument eenvoudig begrijpt.
  • Ontwikkel een privacy-impact-assessment dat goed aansluit bij de organisatie en voer deze uit op alle processen en plekken waar persoonsgegevens worden vastgelegd en gebruikt. Verwerk alle constateringen en benodigde maatregelen in een plan van aanpak. Sommige zaken kunnen niet op korte termijn worden opgelost en mogelijk loop je als organisatie een risico, maar als je kunt aantonen dat je hier serieus aan werkt, helpt dat enorm als de toezichthouder langskomt.
  • Pas de ontwikkelprocessen en besluitvorming zodanig aan dat de privacytoets vroeg in het proces wordt gedaan. Dit voorkomt dat nieuwe producten en diensten stranden nadat de ontwikkelfase is afgerond. Privacy by design is inmiddels een must en niet meer weg te denken in het standaard ontwikkelproces van nieuwe producten en diensten.
  • Maak gebruik van pseudonimisering om met volledige bescherming van de privacy, klantgedrag te analyseren en klantprofielen op te stellen.
  • Sluit aan en werk nauw samen met security maar ook met de afdeling die verantwoordelijk is voor Data Governance en datakwaliteit.

Hot ITem is ruim 19 jaar actief in het datawerkveld. Voorgaande hebben wij verwerkt in onze standaard aanpak waarmee wij succesvol en vooral privacy-compliant oplossingen bieden die klanten echt helpen.

BUSINESS VALUE

Wilt u meer weten over onze privacy-aanpak of wilt u reageren op bovenstaande, neem dan contact met mij op. Wij hebben een aantal aansprekende klantcases waar ik u graag meer over vertel.

Rob Honing
CCO
honing@hotitem.nl