Het belang van data in omnichannel - Hot ITem

Hot item – omnichannel

Big data, externe data, open data, realtime data… allemaal mooie kreten die u het walhalla van omnichannel beloven. Feit is dat de hoeveelheid data in de retail exponentieel groeit. Dit biedt enorme kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee.

Integratie van fysieke en virtuele winkel

Bij omnichannel ligt de focus op de merkbeleving van de klant. Deze komt via verschillende contactmomenten en kanalen bij uw merk. Door slimme integratie is de content en beleving overal hetzelfde, uiteraard afgestemd op het device en de locatie. Dit vereist een uitgekiend logistiek proces met realtime gegevensuitwisseling.

Grote hoeveelheden data

In het verleden stroomde data gestructureerd binnen vanuit een beperkt aantal bronnen. Vandaag de dag komt zowel historische als realtime data binnen vanuit een veelvoud aan interne en externe bronnen in een gestructureerd, semi-gestructureerd en ongestructureerd formaat. Het efficiënt verzamelen en verwerken hiervan is cruciaal in de executie van een goede omnichannelstrategie.

Realtime het verkeerde aanbod

Veel retailers zijn door hoge concurrentiedruk vrij overhaast begonnen met omnichannel. Als logisch gevolg is er doorgaans niet genoeg aandacht besteed aan een gedegen analyse om te komen tot de juiste aanpak, strategie en businesscase. Retaildata wordt dan ook vaak nog silo-gedreven verzameld en ingezet in de verkoopkanalen. Zonder geïntegreerde en kwalitatief goede data is de kans echter groot dat u ‘realtime’ uw ideale klant benadert met het verkeerde aanbod. En dat is zonde, want zo raakt u deze waardevolle klanten realtime kwijt.

Kwaliteit en koppeling van informatiestromen

Goede merkbeleving staat of valt bij de kwaliteit van de aangeboden data; de basis moet op orde zijn. Onze ervaring is dat de echte uitdaging ligt in het structureel en continu verbeteren van processen en de omgang met informatie. Anders blijft het dweilen met de kraan open. In onze visie gaat het hierbij om de samenhang tussen mensen, processen en systemen. Naast de datakwaliteit en operationele stroom van omnichannel, moet klantgedrag geïntegreerd worden met de overige informatiestromen die in het datawarehouse zijn opgenomen. Het koppelen van deze twee werelden is essentieel voor een goede klant- en kanaalsturing.

Van inzicht naar actie

Wanneer omnichanneldata op de juiste wijze wordt geïntegreerd in uw Business Intelligence- en Analyticsomgeving, kan de informatievoorziening hierop worden ingericht en ontstaat er goed inzicht in de prestaties van dat moment. Echter: met inzichten alleen kun je niets. De vraag waar veel retailers dan ook mee worstelen is hoe je deze inzichten kunt omzetten naar acties.

Business Value

Wilt u weten hoe u, in kleine stappen van vier tot zes 6 weken, uw omnichannelprestaties kunt verbeteren of wilt u reageren op bovenstaande, neem dan contact met mij op.

Sylvia Heuvelman
Business Manager Retail
heuvelman@hotitem.nl