95% businesscases niet meetbaar geïncasseerd - Hot ITem

Hot item – businesscase

Zeg eens eerlijk? Kunt u zeggen wat de concrete resultaten van uw laatste project zijn geweest? Grote kans dat u hier niet direct een antwoord op heeft. U bent helaas niet de enige maar het is wel opmerkelijk. Na al die stuurgroepen, escalaties, voortgangsrapportages en, niet te vergeten, projectkosten, zou u zich op zijn minst moeten afvragen of uw project het resultaat heeft opgeleverd waar het oorspronkelijk voor gestart was. Of bent u, net als veel van uw vakgenoten, al lang blij dat u met het project tenminste de eindstreep heeft gehaald?

Hoezo businesscase?

Uit onderzoek is gebleken dat zo’n 95% van de businesscases niet meetbaar wordt geïncasseerd. De redenen hiervoor zijn heel divers. In sommige gevallen is de drang om een project te starten zo groot, dat bij de start überhaupt geen businesscase wordt opgesteld, of de baten niet SMART worden gemaakt. Soms worden dezelfde baten aan meerdere projecten toegeschreven. Ook komt het voor dat er wel een businesscase ligt, maar de uitvoering van het project zo uitdagend blijkt, dat er geen aandacht meer voor is. In het meest gunstige geval vindt er dan nog een projectevaluatie plaats. Bovendien is er niet altijd duidelijk belegd wie verantwoordelijk is voor het meten van de baten tijdens en na het project. En dus smelten de baten als ijs voor de zon… Herkenbaar?

Hoe kan het wel?

Hot ITem doet niets anders dan het verbeteren van de prestaties van organisaties. Aan de hand van een gedegen analyse van de huidige situatie en de strategische doelen van een organisatie, stellen we de businesscase op, formuleren we een concrete aanpak en realiseren we meteen een aantal quick-wins. Deze snelle verbeteringen leiden direct tot het innen van de eerste baten. Wij starten geen project zonder dat de baten voor de korte en lange termijn helder beschreven zijn. Onze businesscase-gedreven aanpak levert op korte termijn, in kleine stappen van vier tot zes weken, echt resultaat op voor de business. Deze resultaten toetsen we elke keer aan de doelstellingen voor de langere termijn. Liggen we nog steeds op koers of zijn onze doelstellingen inmiddels aangepast omdat de wereld is veranderd? En zijn de beoogde baten nog steeds haalbaar?

Rendement uit uw investering

Na afronding van een project evalueren we het project én het behaalde resultaat. Tijdens het project worden baten geïncasseerd maar ook vaak erna. Wij zorgen ervoor dat er een duidelijke eigenaar is van de businesscase en de nog te incasseren baten. Eventueel begeleiden wij u tot het moment dat u daadwerkelijk het rendement heeft gehaald uit uw investering.

Multiprojectbesturing

Hot ITem levert ook diensten die zich richten op de besturing van een projectenportfolio. Hierin zijn de standaard rapportagevariabelen bij de start en uitvoering van een project, de samenhang en afhankelijkheden, het changemanagement en het batenmanagement samengebracht. We besteden veel aandacht aan de communicatie met de business stakeholders en de projectleiders, maken moeilijk te begrijpen onderwerpen en veranderingen eenvoudig middels animaties en leveren een standaard framework voor rapportages. Ook is het proces rondom de businesscase-evaluatie, het incasseren van de baten en de sturing hierop ingericht. Diverse organisaties hebben hierdoor hun gestelde doelen daadwerkelijk kunnen behalen.

Samen de baten van uw volgende project incasseren?

Graag gaan wij de uitdaging aan om samen met u de baten van uw volgende project te incasseren. Geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op.

Ruud Hoyng
Business Manager
hoyng@hotitem.nl