Business Intelligence als hefboom - Hot ITem

Hot item – Business Intelligence

Hot ITem gelooft in wendbare organisaties die de concurrentie voorblijven door zich snel te kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Veel bedrijven en overheden, groot of klein, zien dat de markt en de wereld om hen heen heel snel verandert, maar zijn niet in staat daar slagvaardig op te reageren.

Business Intelligence en besturing

Het ontbreken van actuele stuurinformatie, maar ook het traditioneel blijven denken en werken en te veel bureaucratie houden middelmatigheid in stand en staan de wendbaarheid van een organisatie in de weg. Of het nu gaat om kostenreductie in het contactcenter, het leveringsproces van een dienst of de aanvraag van een vergunning of uitkering, al deze processen moeten op een goede manier bestuurd worden, op basis van de juiste informatie, op het juiste tijdstip en in elke laag van de organisatie.

Waarde uit data

Organisaties beschikken tegenwoordig over grote hoeveelheden data. Intern verzameld, van buiten de organisatie of aangeschaft. Deze data, vastgelegd in verschillende bronnen, vertegenwoordigt een schat aan informatie en is daarmee één van de meest waardevolle bezittingen van de organisatie geworden. De waarde die data heeft, komt het beste tot uitdrukking als het leidt tot prestatieverbeteringen of als aanjager dient voor innovatie en nieuwe verdienmodellen. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van de omzet/winst zijn, een kostenbesparing of een verbetering van de dienstverlening.

Middelmatigheid als norm

In onze dagelijkse praktijk komen we vaak verantwoordelijke medewerkers tegen die te weinig bezig zijn met de waarde van de data maar wel mee willen in de vaart der volkeren. Ze willen mooie dashboards, overzichten en analyse-omgevingen zonder zich de vraag te stellen hoe deze tools de organisatie een stap verder helpen. Beperkte kennis van de organisatiedoelen, gekoppeld aan onvoldoende kennis van Business Intelligence (BI), leidt tot de vraag naar de kosten van de investering in plaats van de toegevoegde waarde van de oplossing. Het budget bepaalt vervolgens in hoge mate welke oplossing wordt gekozen. Dat de oplossing uiteindelijk niet leidt tot het realiseren van de doelstellingen dan wel tot het beter besturen van de organisatie, wordt helaas pas na de investering duidelijk. Het gevolg is dat het vertrouwen in BI afneemt en bij nieuwe oplossingen nog sterker naar het kostencomponent wordt gekeken.

De hefboom van Business Intelligence

Business Intelligence wordt nog vaak als kostenpost gezien terwijl een goede BI-oplossing een hefboom is voor het realiseren van de voornaamste doelen. Pas wanneer iedereen over de juiste informatie beschikt, kun je effectief acties inzetten om deze doelen te realiseren. Het is dan ook in het belang van de gehele organisatie om de baten voorop te stellen, in plaats van te kijken naar mogelijke besparingen op BI-kosten. Dit uiteraard op basis van een gedegen businesscase.

Van inzicht naar actie

Wanneer de doelen en voornaamste succesfactoren bepaald zijn, kan de besturing hier op worden ingericht en gaat de data voor je werken. Door op de succesfactoren te sturen is er snel inzicht om bij te sturen. Dit inzicht leidt tot actie(s) om op zoek te gaan naar de oorzaak van de afwijking(en). Sturen op de oplossing geeft inzicht in de effecten van de aanpassing. Zo ontstaat de mogelijkheid om te allen tijde flexibel te reageren op steeds veranderende omstandigheden.

Resultaat op korte en lange termijn

Hot ITem hanteert een businesscase-gedreven aanpak die op korte termijn, in kleine stappen van vier tot zes weken, echt resultaat oplevert voor de business. Data wordt snel en op een (on)gestructureerde manier ontsloten en gekoppeld aan de doelstellingen. Hierbij wordt de organisatie verrast met een eerste inzicht in de te behalen winst en of verbetering. Onze ervaring is dat op deze manier enorme winst behaald kan worden, soms alleen al omdat er ‘gewoon iets’ niet  goed zat in het primaire systeem. Parallel aan de snel gerealiseerde oplossing wordt het fundament gebouwd om de structurele oplossing(en) te implementeren. Dit zorgt ervoor dat je direct, maar ook structureel, heel wendbaar bent als organisatie.

Business value

Grote organisaties hebben vaak al veel langdurige datawarehouse- en Business Intelligence-trajecten achter de rug. Eigenlijk zijn ze een beetje het geloof kwijt dat dit businessvoordelen kan opleveren. Wij laten onze klanten graag zien dat het wél kan. Als we een paar weken aan boord zijn en de eerste resultaten worden geboekt, ontstaat er enthousiasme in de organisatie en draagvlak voor de fundamentele verandering. Wij richten ons op de ‘hot items’ van de organisatie, durven te confronteren en zijn scherp in de analyse. We zeggen het dan ook als we vinden dat een oplossing niet gaat helpen om de prestaties daadwerkelijk te verbeteren. Want inzicht is goed maar actie en resultaat naar aanleiding van dat inzicht is waar we het voor doen.

Bent u geïnteresseerd in oplossingen die wel direct leiden tot resultaat of wilt u reageren op bovenstaande, neem dan contact met mij op.

Willem Duvalois
Business Manager
duvalois@hotitem.nl