factsheets

Sturen op Kwaliteit van Zorg

15 augustus 2013

Veel zorgorganisaties sturen vandaag de dag op output/productiecijfers in plaats van de kwalitatieve outcome van de geleverde zorg. Toch is het mogelijk om de strategische doelstellingen van een organisatie te vertalen naar een besturing die ondersteunend is aan zowel de uitdagingen op kwantiteit als kwaliteit van zorg.