factsheets

Factsheets

Hot ITem in het kort

Als specialist op het gebied van Corporate Performance Management hebben we een unieke en inmiddels bewezen aanpak waarmee we de strategie van onze klanten vertalen naar concrete langetermijndoelstellingen om vervolgens, in kleine stappen van zo’n zes tot acht weken, met de klant direct bruikbare resultaten te behalen.

Programmasturing bij PostNL

Bij PostNL is door CIO Marcel Krom het programma Business Enablers in het leven geroepen om PostNL gereed te maken voor de toekomst. Bij zo’n groot programma is het gemakkelijk om het overzicht te verliezen. De materie is behoorlijk complex en er zijn veel stakeholders, zowel intern als extern. Hot ITem heeft de inrichting en besturing van het gehele programma verzorgd en PostNL op weg geholpen om de IT-strategie te verwezenlijken.

Eigenaarschap voor succes en plezier

Organisaties die in staat zijn om bevlogenheid te creëren bij de medewerkers, waardoor deze met toewijding en plezier een actieve bijdrage leveren aan de doelstellingen, zijn succesvoller. Het sturen op prestaties met een duidelijke focus en eigenaarschap in de organisatie leidt direct tot hogere kwaliteit en lagere kosten.

Sturen op Kwaliteit van Zorg

Veel zorgorganisaties sturen vandaag de dag op output/productiecijfers in plaats van de kwalitatieve outcome van de geleverde zorg. Toch is het mogelijk om de strategische doelstellingen van een organisatie te vertalen naar een besturing die ondersteunend is aan zowel de uitdagingen op kwantiteit als kwaliteit van zorg.

Programmasturing bij KPN

Binnen KPN faciliteert Olaf van Arkel, als Manager Center of
Excellence, een lean transformatieprogramma waarbij een nieuwe werkwijze wordt geïmplementeerd. Dankzij dit programma levert de organisatie dagelijks meer toegevoegde waarde voor klanten en worden de interne processen continu verbeterd.

REAL TIME MONITORING VAN COMPLEXE DATAPROCESSEN IN DE TELECOM

Telecom-operators versturen sms-berichten aan hun klanten als zij de grens overgaan of in het buitenland een bepaalde datalimiet bereikt hebben. Het proces om te zorgen dat aan de juiste klant het juiste SMS-bericht wordt verzonden, is zeer complex. Dit komt omdat verschillende partijen, met verschillende systemen, ten behoeve van verschillende doeleinden, betrokken zijn om dit voor elkaar te krijgen.