Financiële instellingen zijn verplicht te voldoen aan Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Onze observatie was dat het beschikbaar hebben en kunnen vertrouwen op de data, nodig voor de rapportageverplichting, een grote uitdaging is. Je wilt op basis van feiten kunnen aantonen dat je voldoet aan de eisen en niet aan greenwashing doet. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit, beschikbaarheid en toepassing van ESG-data heeft Hot ITem Conclusion een benchmarkonderzoek uitgevoerd onder het senior management van Nederlandse financiële instellingen.

Sturen en verantwoorden met ESG-data

Het benchmarkrapport ‘Sturen en verantwoorden met ESG-data’ is nu afgerond. Tijdens een rondetafelgesprek op dinsdagmiddag 14 juni presenteren we de opvallende bevindingen uit het onderzoek en is er voldoende ruimte om kennis en ervaringen met de andere deelnemers te delen. We starten de bijeenkomst met een presentatie van Gerard Jong van Charco & Dique met als titel ‘CSRD & Compliance by design’. Hierin geeft Gerard je een vooruitblik op de voor ESG-data relevante wetgeving. Met deze opzet willen wij graag bijdragen aan verdere kennisdeling binnen de financiële sector.

Voor wie?

Wij organiseren dit event voor senior managers van Nederlandse financiële instellingen.

Programma

15:30 uur: Ontvangst
16:00 uur: Introductie & kennismaking
16.15 uur: CSRD & Compliance by design – Gerard Jong (Charco & Dique)
16.45 uur: Resultaten ESG-Benchmark – Bart van Oort & Tim Linger (Hot ITem Conclusion)
17.15 uur: Interactieve sessie aan de hand van stellingen
18:00 uur: Napraten tijdens walking dinner
19:00 uur: Afsluiting

Locatie

Hot ITem Conclusion BV
Danzigerkade 19
1013 AP Amsterdam

Je kunt gratis parkeren in onze parkeergarage, er is voldoende plek.

Meld je hier aan

Aanmelden voor dit event is niet meer mogelijk.