event
Grip op resultaten in het sociaal domein - Hot ITem

Grip op resultaten in het sociaal domein

9 november 2017

Op donderdag 9 november is Hot ITem als spreker aanwezig op het congres ‘Grip op resultaten in het sociaal domein’, georganiseerd door Binnenlands Bestuur.

Hoe effectief is het sociaal beleid in uw gemeente? Welke resultaten heeft u bereikt, en waren dat ook de resultaten die u voor ogen stonden? Geeft het Rijk u voldoende (financiële) speelruimte om het sociaal domein in uw gemeente naar eigen inzicht in te richten? Op die vragen zult u op dit congres een antwoord vinden.

Sturen op kwaliteit

De transitie van productieverantwoording naar prestatiesturing in het sociaal domein is in volle gang. Hoe meten we de kwaliteit hiervan en hoe bepalen we deze? In de praktijk ontbreekt vaak kennis en ervaring. Het opstellen van de juiste registraties en (K)PI’s is een vak apart. Cruciaal is de ketenalignment tussen visie, doelstellingen, KPI’s, ICT en medewerkers. Een in de praktijk bewezen aanpak om kwaliteit meetbaar te maken, kent een aantal stappen.

Rogier Boomsluiter zal namens Hot ITem een workshop verzorgen waarin hij ingaat op de uitvoer van deze stappen, geïllustreerd aan de hand van een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden.