Op 22 maart 2018 is Hot ITem Conclusion als partner aanwezig op het congres ‘De Informatiegestuurde Overheid’ van Heliview.

Anders kijken is scherper zien

Zonder informatie is de overheid stuurloos. Dit jaar is het congresthema:  ‘Anders kijken is scherper zien’. Kijkt u wel goed en ziet u scherp? Vaak kijken we op dezelfde manier naar informatie, maar door informatie te delen, te vergelijken en/of te koppelen komen we tot nieuwe inzichten.

Informatie is cruciaal voor de kwaliteit van besluitvorming en het verantwoordingsproces. Overheden moeten weten wat er speelt in de samenleving. Voor overheden is informatie een hoofdzaak. Toch zien we in de praktijk dat veel overheidsinstanties worstelen met grote hoeveelheden data en informatie.

Congresonderwerpen

  • Welke informatie is relevant
  • Kwaliteit van informatie
  • Toegankelijkheid van informatie
  • Koppelen van informatie
  • Delen van informatie: samenwerkingsverbanden
  • Beschikbaarheid van informatie: intern en extern
  • Informatiebeveiliging en data-privacy
  • Anders durven kijken
  • Debat: de overheid kan niet kijken

Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor Informatiemanagers, I&A-managers, Beleidsadviseurs, Bigdata-managers, Projectmanagers en Programma-managers.