Van 31 maart t/m 29 april 2021 is Hot ITem Conclusion als partner aanwezig op het virtuele Data Quality Event, georganiseerd door Heliview.

Het fundament voor een datagedreven organisatie

De digitalisering van de samenleving neemt steeds grotere vormen aan. Er wordt alsmaar meer data verzameld en gebruikt om beslissingen te nemen. De transformatie naar data- en informatiegestuurd werken is voor veel organisaties dan ook in volle gang. Het belang van goede datakwaliteit in deze ontwikkeling is evident. Niet alleen voor het ontwikkelen van de juiste stuurinformatie of het vormen van beleid, maar ook voor het verhogen van de omzet of het verbeteren van de dienstverlening. Maar hoe zorg je er nu voor dat de data die gebruikt wordt van de juiste kwaliteit is en blijft?

Het sleutelwoord hiervoor lijkt “verbinding”. Problemen op het gebied van datakwaliteit blijken namelijk vaak te ontstaan doordat mensen elkaar onvoldoende weten te vinden. Dit komt bijvoorbeeld doordat de afstand tussen de bron van de data en de mensen die de data gebruiken te groot is, gebruikers, leveranciers en andere stakeholders niet dezelfde taal spreken, men niet over de juiste tools beschikt of de verschillende disciplines binnen een organisatie niet voldoende op één lijn zitten. Ook wordt op bestuurlijk niveau het belang van data vaak niet ingezien, waardoor onvoldoende middelen worden vrijgemaakt voor de ‘data-operatie’.

Deze editie van het Data Quality Event gaan we hier op in en geven we je handvatten om de noodzakelijke connecties te maken.

Videotalk: Maak de verbinding

Collega’s Bart van Oort (Kennismanager Data Governance en Data Management) en Norbert van de Ven (Data Governance Consultant) zullen tijdens het event een videotalk verzorgen.

Datagedreven werken biedt grenzeloze mogelijkheden is de belofte. Echter, hiervoor is vereist dat organisaties hun datahuishouding op orde brengen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De weg is vaak lang en er is verregaande samenwerking nodig. En daar ligt een uitdaging! Samenwerking vereist namelijk een gezamenlijk doel, en hebben betrokkenen die wel? Bovendien, data houdt zich niet aan grenzen tussen afdelingen, processen of systemen. In deze videotalk laten Bart en Norbert zien wie de stakeholders zijn en welke belangen ze hebben. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt inzicht geboden in hoe de voor datakwaliteit benodigde samenwerking bereikt kan worden.