Op donderdag 8 februari 2018 is Hot ITem Conclusion als partner aanwezig op Data-driven Business 2018: hét Business Intelligence congres van Nederland.

Data als motor van uw business-transformatie

De meeste organisaties zijn ervan overtuigd dat data veel meer kan en gaat betekenen dan nu het geval is. Of het nu gaat over de doorontwikkeling van de business intelligence-functie of vanuit datagedreven werken, het raakt elke organisatie.

De potentie is enorm, starten lastig. Praktijkverhalen inspireren. De stip aan de horizon is belangrijk, maar ook hoe om te gaan met praktische zaken. GDPR, risicomanagement en de mogelijkheden van IoT zijn enkele topics op dit congres. Verhalen om mee te nemen en te vertalen naar uw eigen businessvraagstukken. Het congres wordt georganiseerd voor personen die de kracht van data willen ervaren, die data nodig hebben voor succes.

Technische congresonderwerpen

 • GDPR / data privacy / data in the cloud / datakwaliteit
 • Data science & data analytics
 • Open source
 • Visualisaties
 • Artifical Intelligence / cognitive systems

Op business gerichte congresonderwerpen

 • Data governance organiseren
 • Eigenaarschap van data – de implicaties van de GDPR
 • De transformatie naar een informatiegerichte organisatie
 • Marketingoptimalisatie door middel van data
 • Datagestuurd risicomanagement
 • Mogelijkheden van data verkregen uit IoT

Grip op data: een bewezen aanpak voor BI en Analytics

Vaak is er door bijvoorbeeld een historie van fusies en/of het onderbrengen van Advanced Analytics in verschillende organisatieonderdelen sprake van een versnipperd landschap. Organisaties hebben een beeld van waar ze naartoe willen maar weten vaak niet hoe. Het is van belang om nu te handelen, maar hoe doe je dit als de business gewoon verder gaat en je continu in staat moet blijven om aan informatieverzoeken te voldoen? Dit vraagt om een structurele aanpak. In de break-outsessie van Hot ITem Conclusion zal BI-consultant Klaas van Veelen ingaan op onze bewezen methodiek voor het creëren van een integrale BI- en Analytics-organisatie.