Master Data Management - dataverbetering met Hot ITem

Data Governance

Informatie is een essentieel bedrijfsmiddel en daar worden we ons steeds meer van bewust. Hot ITem biedt professionele begeleiding van Data Management verbeterinitiatieven.

Deze worden om uiteenlopende redenen gestart: meer betrouwbare cijfers voor besturing, efficiëntere processen, een meer flexibele organisatie, compliancy en één klantbeeld. De weg naar het behandelen van Data als Asset is vaak niet eenvoudig. Het vraagt om verandering van gedrag, anders omgaan met data en werken volgens richtlijnen en standaarden. Daarnaast is een raamwerk nodig van Data Management processen, rollen & verantwoordelijkheden en ondersteunende tooling. Dit alles vergt een nauwkeurig gepland en bestuurd verandertraject.

Data Management Raamwerk

Het Data Management Raamwerk (DMR) dat Hot ITem hanteert sluit aan op marktstandaarden en bestaat uit een set van processen, de organisatie en besturing, ondersteunende tooling en (meta)informatie. De processen binnen dit raamwerk bestaan uit Datakwaliteit Management, Metadata Management en Master Data Management. Data Governance is de sturing op omgang met data volgens kaders en richtlijnen.

Aanpak: doen en structureel verbeteren

De kern van onze aanpak is het verhogen van de Data Management prestatie van organisaties door een goede balans tussen doen en structureel verbeteren:

  • Doen:
    We starten direct met concrete dataverbeteringen die als urgent en belangrijk worden ervaren. Hierdoor creëren we heel snel bewustzijn en draagvlak.
  • Structureel verbeteren:
    Het uiteindelijke doel is om alle data als asset te behandelen. Omdat dit in de regel niet binnen een jaar realiseerbaar is, helpen we organisaties met het uitwerken van een datastrategie die afgestemd is op business-initiatieven en -doelstellingen. In overzichtelijke stappen voeren we samen met de klant verbeteringen door in het beheer en gebruik van data met toepassing van kaders en raamwerk. Dit doen we integraal met aandacht voor de mens, het proces en de technologie. Bij de implementatie van het Data Management Raamwerk hanteren we het principe ‘zo weinig mogelijk nieuw’. Aansluiting bij bestaande structuren, overleggen en middelen is een succesfactor voor een geslaagd Data Management programma.

Scan

Voor het starten van een Data Management verbeterinitiatief biedt Hot ITem een scan aan (quick: 2-4 dagen of 4-6 weken). Hierbij meten we de volwassenheid van de organisatie op verschillende Data Management aspecten en voeren we een nulmeting uit op de kwaliteit van de data. Bij een scan van 4-6 weken stellen we samen met de klant een plan op voor het behalen van quick-wins op korte termijn en de structurele verbeteringen en implementatie van het Data Management Raamwerk.

Downloads