Leestijd: 2 minuten

Wat is de impact van corona op mijn business? Het is een vraag die we ons allemaal stellen. Sommige bedrijven hebben het drukker dan ooit, andere moeten verplicht hun deuren sluiten of naarstig op zoek naar alternatieve producten en diensten. Daarbij worstelen we allemaal met onze eigen, specifieke vragen en uitdagingen.

Effecten meten

Ondertussen rekent de overheid allerlei modellen door: wat zijn de effecten van een versoepeling van de maatregelen? Hoe houden we de impact op de gezondheid en het welzijn van onze burgers zo klein mogelijk? En hoe zorgen we dat daarbij de economie het minst te lijden heeft? Eén besluit of maatregel heeft een domino-effect op vele andere factoren. Dat is in onze bedrijven niet anders.

In algemene termen en in onze onderbuik kunnen we dit allemaal wel duiden, maar nu komt de tijd dat we het preciezer willen weten. We willen feiten en scherpe scenarioanalyses. Wat zal er met mijn langetermijncontracten gebeuren? Wat is het effect van het uitstellen van mijn geplande events? Wat gebeurt er met de productiviteit en kwaliteit van het werk? Hoe staat het over zes maanden met mijn liquiditeit en solvabiliteit? Zijn mijn cijfers die ik vervolgens aan de accountant, toezichthouder, raad van commissarissen, AVA moet laten zien, nog wel binnen de bandbreedte? Besta ik nog wel tegen die tijd?

Eenvoudig scenarioanalyses maken

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen en op iedere andere ‘wat als’-vraag, heb je een mechanisme in je dataketen nodig dat hierin kan voorzien. We hebben bij verscheidene van onze klanten, waaronder NWB Bank, zo’n ‘what-if’-mechanisme ingericht, waardoor zij in staat zijn om de impact van aannames rondom klant- en marktgedrag heel snel door te rekenen op alle kerncijfers, geautomatiseerd en dus zonder handmatige stappen.

Het werkt als volgt. In je datafundament maak je gebruik van een business-objectenmodel. Dit model geeft volledig inzicht in alle data die nodig kan zijn om de bedrijfsvoering te begrijpen en te besturen. Door een gescheiden laag in te richten met dezelfde objecten als in het business-objectenmodel kunnen gebruikers gewijzigde informatie over klanten, leveranciers, producten en diensten invoeren. Tevens kunnen zij allerlei (bijvoorbeeld macro-economische) parameters wijzigen en daarna een geautomatiseerde verwerking van dit ‘what-if’-scenario starten. Hiermee worden de bekende dashboards, rapportages en selfservice-omgeving ververst, met een duidelijke markering dat het hier om een gefingeerd scenario gaat.

Je besluitnemers en analisten kunnen vervolgens met de voor hen vertrouwde analysetools en dashboards aan de slag om de uitkomsten te interpreteren en te analyseren. En daarna andere scenario’s met nieuwe aannames. Tenslotte kunnen zij deze scenarioanalyses weer met elkaar en uiteraard met de uitkomsten van de normale verwerking vergelijken en besluiten nemen op basis van deze inzichten. Zo stuur je ook in onzekere tijden op feiten.

De basis: data op orde

Het moge duidelijk zijn: een belangrijke voorwaarde voor het inrichten van een ‘what-if’-mechanisme is dat je datafundament op orde is. Goede data is de basis van elk gedegen besluit en deze onzekere tijd maakt het belang daarvan eens te meer duidelijk.