Leestijd: 3 minuten

Of ik wakker lig van een rapportage-onderdeel in de green deal? Integendeel. In dit blog neem ik je graag mee in mijn ervaringen en laat ik zien welke kansen de Corporate Sustainabillity Reporting Directive (CSRD) biedt. Ontdek hoe je als organisatie voorloper kunt worden en standaarden kunt zetten in duurzame rapportage.

Impact van ESG op organisaties

Het met data meetbaar maken van impact, het extern op gestructureerde wijze verantwoorden over ESG en het ontwikkelen van managementinformatie zijn maar een paar voorbeelden van de gave werkzaamheden die ik uitvoer. Eerst alleen bij financiële instellingen maar inmiddels ook bij klanten in producerende en dienstverlenende industrieën.

Wat dit werk echt interessant maakt, is dat het zich grotendeels afspeelt rondom de klant, in het direct aangrenzende ecosysteem. Daarnaast vereist het van de eigen medewerkers dat ze ineens nieuwe informatie en taken oppakken. We horen vaak hoe waardevol het is dat wij ondersteuning bieden bij het upskillen en reskillen van medewerkers, omdat het daadwerkelijk betekent dat het werk opnieuw uitgevonden moet worden. In sommige gevallen kan dit zelfs je hele business in de toekomst op scherp zetten.

CSRD: transparantie en duurzaamheid in Europa

De aanjager van dit alles is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), slim gebruikt door de Europese Unie om duurzame activiteiten te stimuleren. Het verplicht ondernemingen in Europa om transparant te zijn over hun ESG-gerelateerde activiteiten en zichzelf kritisch te bekijken. Sinds 5 januari 2023 vallen steeds meer bedrijven, van groot naar klein, onder modernere en strengere regels rondom ESG-informatieverstrekking. Opvallend is dat de druk nu al toeneemt, ook voor bedrijven die pas later verplicht moeten rapporteren, omdat grotere bedrijven in de waardeketen al om gegevensverstrekking vragen.

Kans in verplichting ESG-rapportage

Gelukkig bieden deze verplichtingen ook kansen, zoals de mogelijkheid om een voorloper te worden en standaarden te zetten in het rapporteren over bijvoorbeeld de omgang met arbeiders in je keten. Het biedt ruimte om creatieve nieuwe initiatieven te ontwikkelen, want als je toch al een brede set moet rapporteren, zijn er ook veel mogelijkheden voor je eigen organisatie. Binnen Social kun je het verschil maken door te focussen op diversiteit en inclusie, gelijke beloning, CEO-ratio of innovatieve methoden om de veiligheid te rapporteren zoals die wordt ervaren door medewerkers.

Ik denk dat we met elkaar nog een lange weg te gaan hebben, maar ik ben geïnspireerd door de energie en passie die ik bij mijn klanten zie. Het is essentieel om te beseffen dat het aanschaffen van alleen een rapportage-oplossing niet genoeg is om alle mogelijkheden te benutten. Als organisatie wil je de verzamelde data immers ook kunnen gebruiken voor het behalen van je strategische doelen. Daarom is het belangrijk om een uiterst wendbaar fundament te creëren voor de gegevensverzameling waarin ESG-data en financiële gegevens worden samengevoegd.

Datagedreven verbetering

In mijn ervaring is de kunst vooral om eerst alle interne systemen en rondzwervende Excel-datasets inzichtelijk en waardevol te maken. Vervolgens kun je naar buiten kijken en ontbrekende gegevens aanvullen. Ik krijg energie van écht verbeteren. Door informatie en gegevens niet alleen om te zetten in shiny dashboards en rapportages voor aan de muur, maar ook daadwerkelijk door te voeren in het primaire proces. En door je klanten en leveranciers niet alleen centraal te zetten, maar ook op de juiste wijze te beoordelen op basis van je inzichten en hen écht verder te helpen of, indien nodig, afscheid van ze te nemen.

Duurzame toekomst

Al met al is de toekomst van ESG-rapportage veelbelovend, en ik heb er vertrouwen in dat we de gestelde doelen samen zullen halen. Het is belangrijk om te blijven innoveren en te blijven zoeken naar manieren om data effectiever te gebruiken voor het behalen van onze strategische doelen en het creëren van meer impact.