Leestijd: 3 minuten

In een wereld waarin data een steeds grotere rol speelt, is een wendbaar datafundament essentieel. Een goed ontworpen datafundament voorziet in een centrale en consistente bron van de waarheid, waardoor organisaties beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Maar hoe ziet zo’n datafundament er eigenlijk uit?

Misvattingen over het datafundament

Er wordt vaak gedacht dat een datafundament eenvoudig te realiseren is met standaardimplementaties op cloudinfrastructuur. De opvatting “we zetten snel een standaardoplossing neer en dan hebben we een datafundament” is wijdverbreid. Opslag in de cloud is immers goedkoop en als iedereen er toegang toe heeft, is het flexibel en wendbaar, toch? Niets is minder waar, er komt veel meer bij kijken. Zaken als uniformiteit, beheersbaarheid, AVG-compliancy en het bereiken van die ene versie van de feiten (om van ‘één versie van de waarheid’ nog maar te zwijgen…) zijn vaak dé grote uitdagingen.

De opbouw van een wendbaar datafundament

Bij Hot ITem Conclusion zijn we van mening dat een goed doordachte opbouw van het datafundament essentieel is. Een gelaagd datafundament, waarbij elke laag een specifiek doel dient, zorgt voor overzicht en efficiëntie. Het zomaar aanbieden van ruwe data leidt immers al snel tot “door de bomen het bos niet meer zien”.

De verschillende lagen van het datafundament

Ruwe datalaag
De ruwe datalaag is de basis. Hier slaan we alle ontvangen ruwe data op, zoals deze door de bronsystemen wordt aangeleverd. Deze data heeft nog geen context, maar vormt de fundering van ons datafundament.

Gestandaardiseerde datalaag
In deze laag wordt alle data geharmoniseerd naar hetzelfde technische formaat en op een uniforme manier historisch opgebouwd. Op deze manier ontstaat een querybare en gestandaardiseerde set van historische data, wat waardevol is voor bijvoorbeeld kwaliteitscontroles en diepgaande analyses.

De verschillende lagen van het datafundament

Integratielaag / Business Objectenlaag
In deze laag worden gegevens van verschillende bronsystemen samengevoegd tot bruikbare data-objecten, zoals ‘klant’, ’product’, ’order’ en ’factuur’. Dit functionele model wordt technisch geïmplementeerd, wat leidt tot de ‘ene versie van de waarheid’. Deze laag dient primair als centraal archief van de businessobjecten en transacties.

Consumptielaag
Om de data uit de Business Objectenlaag waardevol te kunnen aanbieden voor gebruik, wordt de data getransformeerd en klaargezet in bruikbare datasets of datamarts voor specifieke businessdomeinen en consumptiepatronen. De data wordt geoptimaliseerd voor consumptie, zowel inhoudelijk als technisch.

Consumptie van data uit het fundament

Business intelligence, advanced analytics, machine learning en data science maken gebruik van hetzelfde datafundament, elk met hun eigen specifieke behoeften. Dit vraagt om een technische oplossing om data op verschillende manier beschikbaar te maken, afgestemd op de wensen van verschillende gebruikersgroepen.

Aanlevering van data aan het fundament

Daarnaast hebben we de uitdaging dat bronnen hun data op verschillende manieren aanleveren. Waar de ene bron dat traditioneel batchgewijs doet, doet de andere bron dat realtime en streaming. Een goed datafundament begint met een goed procesmodel. Hoe verlopen de processen in de organisatie? En welke data-elementen en businessobjecten zijn daarvoor nodig? De antwoorden op deze vragen bepalen de bronnen die deze data bevatten, de data-eigenaren en de vorm en frequentie van aanlevering.

Voorbeeld procesmodel datafundament

De rol van de cloud

Cloudtechnologieën bieden de mogelijkheid om snel een landschap neer te zetten dat gericht is op flexibiliteit en (potentieel ongelimiteerde) groei. Door opslag en rekenkracht (compute) te scheiden en onafhankelijk te schalen, kunnen we kostenefficiënt werken. Elke gebruikersgroep krijgt toegang tot dezelfde data, maar met eigen compute-resources, wat aansluit op hun specifieke behoeften.

Conclusie

Een goed opgezet datafundament is de sleutel tot succesvolle data-driven beslissingen. Met de juiste structuren en processen kun je je data optimaal benutten, en dan draait het vooral om betrouwbaarheid en flexibiliteit. Het bouwen van zo’n solide en wendbaar fundament vraagt om zorgvuldige planning en uitvoering, maar het resultaat is een systeem dat je organisatie écht in staat stelt om effectieve data-analyse en besluitvorming te realiseren. Wil je eens van gedachten wisselen over hoe je dit kunt aanpakken binnen jouw organisatie? Neem dan contact met me op, ik denk graag met je mee.

Meer weten?

Ben je benieuwd hoe jij een wendbaar datafundament kunt opzetten? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee!