Leestijd: 4 minuten

Maximaliseer impact op planeet, maatschappij en organisatie

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) komt er in rap tempo aan. Maar lang niet alle organisaties zijn klaar om te rapporteren over hun impact op mens en milieu.  Sterker nog, deze rapportageverplichting vraagt om een behoorlijke transformatie. Uitdagingen waar organisaties tegenaan lopen zijn onder andere een enorme hoeveelheid aan datapunten dat ze moeten verzamelen en daarnaast ook de kwaliteit en beschikbaarheid van deze in- en externe databronnen. Gelukkig biedt een slim en wendbaar dataplatform hier uitkomst bij. In deze blog leg ik uit hoe je CSRD-compliant wordt en hoe je een maximale (ESG-)waarde kunt realiseren.

Ecologische en sociale rapportageverplichting

Veel bedrijven zetten tegenwoordig in op environmental, social & governance (ESG) omdat ze begrijpen dat dit raakt aan de bedrijfscontinuïteit en het concurrentievermogen. De komende jaren wordt ESG voor een groot deel van de Nederlandse bedrijven een stuk minder vrijblijvend. De CSRD gaat ze namelijk verplichten tot rapportage over hun ecologische en sociale prestaties. Het doel van deze richtlijn? Ondernemingen moeten op een openbaar toegankelijke, transparante, eenduidige en dus vergelijkbare manier gaan rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties.

Voor wie geldt de CSRD?

Vanaf 2024 moeten alle beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen verplicht verslag uitbrengen over duurzaamheidsbeleid en prestaties. De CSRD is van toepassing als de onderneming aan minimaal twee van de volgende eisen voldoet:

  • meer dan 40 miljoen euro netto-omzet
  • meer dan 20 miljoen euro op de balans
  • 250 of meer werknemers

Middelgrote en kleine bedrijven zijn nog minimaal tot boekjaar 2026 vrijgesteld van de CSRD, maar zij krijgen wel te maken met eisen van hun CSRD-plichtige klanten of leveranciers.

Compliance tijdlijn

In 2025 moet de eerste batch bedrijven, waaronder de meeste van onze klanten, al rapporteren over boekjaar 2024. Of ze het beseffen of niet: het gros van de grotere Nederlandse bedrijven zal vanaf nu tempo moeten maken. Het CSRD-proof (her)inrichten van het datalandschap is namelijk veel werk, brengt tal van (data)uitdagingen met zich mee én vergt een ware transformatie. Dat geldt met name voor bedrijven die nog nooit eerder zo uitgebreid hoefden te rapporteren.

Complexiteiten van transformatieprocessen

Binnen de CSRD-transformatie moet je als bedrijf ESG-informatie integreren binnen zowel de verslaglegging als de aansturing van je organisatie. De belangrijkste data-uitdagingen: je moet rapporteren over honderden datapunten, terwijl veel data lastig is te verzamelen én de kwaliteit en meetbaarheid van de data geheid voor hoofdbrekens zorgen.

Het transformatieproces mag dan ook niet worden onderschat. Belangrijke onderdelen daarvan zijn onder meer een dubbele materialiteitsanalyse uitvoeren, gesprekken met stakeholders houden, (data)medewerkers reskillen en upskillen, organisatiebreed bewustzijn creëren en – zo mogelijk het belangrijkste – een wendbaar dataplatform implementeren.

Een slim en wendbaar dataplatform

Zo’n platform automatiseert het verzamelen, analyseren en rapporteren van ESG-data. De wendbaarheid blijkt uit:

  • Integratie van gestructureerde en ongestructureerde data uit een groot (en wisselend aantal) interne en externe bronnen en systemen.
  • Data en rapportage zijn losgekoppeld: de data heb je immers later misschien nog nodig voor andere rapportages.
  • De platformmogelijkheden worden niet beperkt door bijvoorbeeld de grootte, aard of data-ambities van je organisatie.

Oók heel belangrijk: de architectuur van het platform stelt je in staat de ESG-rapportage bedrijfsbreed te integreren in je datamodel.

De keuze voor een rapportagetool

Als vendor-agnostische IT-partij menen wij objectief te kunnen stellen dat het niet verstandig is om sec voor een kant-en-klare rapportagetool te gaan. De kans is namelijk groot dat zo’n tool onvoldoende wendbaar is en dat de kwaliteit van de data lastig is te verifiëren. Een ander zorgelijk punt: hoe en waar wordt de data voor gebruikt? Blijven alle gegevens in het platform? Hoe wordt ermee gerekend? En kan ik alle data er zelf weer uithalen en gebruiken voor andere doeleinden?

De kansen van rapportageverplichting

Het mooie aan de CSRD: de rapportageverplichting (het ‘moeten’) kun je zien als een kans om invulling te geven aan je ambitie om écht waarde toe te voegen aan je klanten en de maatschappij (het ‘willen’).

Optimale waardecreatie met een wendbaar dataplatform

Met een wendbaar dataplatform kun je rapporteren over een breed scala aan databronnen en de kwaliteit en validiteit van je ESG-data waarborgen. Daardoor voldoe je niet alleen aan je rapportageverplichting, maar vind je ook antwoorden op tal van (ESG-)vragen. De wendbare architectuur geeft je bovendien voldoende flexibiliteit om in te spelen op onder meer nieuwe wet- en regelgeving, extra datapunten of een shift in je strategische focus.

Dubbele materialiteitsanalyse: impact en consequenties

Om CSRD-proof te worden, moet je een dubbele materialiteitsanalyse houden. Daarin kijk je zowel naar de impact van je organisatie op de maatschappij en het milieu, als naar de consequenties van duurzaamheidsrisico’s en -kansen op je organisatie, businessmodel en waardeketen. Op deze manier identificeer je de relevantste duurzaamheidskwesties voor jouw organisatie. Focus daar vervolgens op in je strategie. Een wendbaar dataplatform helpt om op verifieerbare, reproduceerbare en efficiënte wijze CSRD-proof te worden.

Tijd voor actie!

Brede dataset? Dubbele materialiteitsanalyse? Focus in je strategie? Check! Mooi, dan kun je nu daadwerkelijk datagedreven actie gaan ondernemen om impact te maken. Ga bijvoorbeeld met andere stakeholders de dialoog aan over de transitie. Of besluit dat je stopt met een bepaalde bedrijfsactiviteit.

Meer dan CSRD-compliant

‘Beyond compliance’ gaan heeft een aantal competitieve voordelen. Je kunt supply chain-verstoringen voorkomen, verkleint de kans (af)gestraft te worden door klanten of toezichthouders en bindt makkelijker jong talent aan je organisatie.

Zo helpt het CSRD-compliant móéten worden tot het mogelijk maken van het wíllen. Meer weten? Download dan onze E-paper: CSRD in zicht – data als basis voor compliance én meer ESG-waarde.