Leestijd: 2 minuten

Wil je weten hoe je organisatie ervoor staat? Met Business Intelligence (BI) verkrijg je actuele inzichten in bijvoorbeeld voorraden, betalingen en leveringen. Maar met data is meer mogelijk. Waar BI antwoord geeft op bekende vragen en vooral terugkijkt naar het verleden, gaat Analytics een stap verder. Wat zijn de oorzaken en welke patronen zien we? En wat kunnen we redelijkerwijs verwachten dat er gaat gebeuren in de toekomst? Samen vormen BI en Analytics een gouden combinatie om de bedrijfsvoering van uw organisatie te verbeteren. Hoe bereik je met BI en Analytics het optimale resultaat? In dit blog vind je de belangrijkste voorwaarden voor succes.

BI in de praktijk

Steeds meer banken bieden hun klanten tegenwoordig de mogelijkheid om op basis van banktransacties inzicht te krijgen in hun geldzaken. Inkomsten en uitgaven worden automatisch ingedeeld in bepaalde categorieën, zodat klanten precies kunnen zien wat zij de afgelopen periode hebben uitgegeven aan bijvoorbeeld reizen, kleding of boodschappen. Dit is een mooi voorbeeld van een BI-toepassing; historisch georiënteerd en vanuit een duidelijke vraag: waar heb ik de afgelopen periode mijn geld aan besteed?

Analytics in de praktijk

Analytics probeert bepaalde gebeurtenissen te verklaren en patronen te ontdekken, zonder vooraf een bepaalde vraag te stellen. Zo monitoren en analyseren de meeste creditcardmaatschappijen automatisch het betalingsgedrag van hun klanten. Valt een transactie buiten de gebruikelijke kenmerken? Bijvoorbeeld omdat de aankoop in een ander land plaatsvindt? Dan wordt de transactie als ‘mogelijk frauduleus’ gemarkeerd. De creditcardmaatschappij kan dan contact opnemen met de klant om de transactie te verifiëren. Zo kan misbruik van creditcardgegevens worden voorkomen.

De samenhang tussen BI en Analytics

Voor een BI-traject heb je, afhankelijk van het vraagstuk, niet altijd Analytics nodig. Wil je bijvoorbeeld verantwoordingsrapportages samenstellen van de laatste twee jaar? Of wil je weten welke diensten of producten in de zomerperiode het vaakst zijn afgenomen? Dan heb je genoeg aan BI: je bent op zoek naar het antwoord op een bekende vraag die beantwoord kan worden aan de hand van statische gegevens over een bepaalde periode. Maar andersom is een Analytics-traject niet mogelijk zonder BI. Om te kunnen verklaren waarom een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt, moet je immers eerst weten wat er gebeurt.

Verzamel voldoende data

Wat is er nodig om met BI en Analytics een optimaal resultaat te bereiken? Een eerste voorwaarde is het verzamelen van voldoende data, om redelijkerwijs een verwachting te kunnen uitspreken. Voor Analytics geldt: hoe meer data, hoe beter. Een valkuil is dat de dataset te beperkt is voor Analytics. Bijvoorbeeld omdat er enkel wordt gekeken naar data binnen de eigen organisatie. Maar wil je weten hoe je organisatie presteert ten opzichte van de concurrentie of hoe je het marktaandeel kunt vergroten, dan heb je ook gegevens nodig over je concurrenten. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van open dataportalen, zoals van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Start vanuit een open mindset

Een BI-traject begint vanuit een vraag die je beantwoord wilt hebben. Welke productgroepen zijn bijvoorbeeld het meest verkocht in de derde maand van elk kwartaal? Maar als je met eenzelfde mindset een Analytics-vraagstuk benadert, dan schets je op voorhand een antwoord dat binnen de context van de vraag past. Bij Analytics gaat het er juist om dat je die context buiten beschouwing laat, omdat je niet weet waarnaar je op zoek bent. Probeer dus bias (valse voorkeur) te voorkomen en start vanuit een open mindset.

Meer weten?

Wil je weten hoe je met BI en data de doelstellingen van je organisatie behaalt? In onze e-paper geven wij zeven praktische tips voor een succesvol BI-traject, van strategie naar implementatie.