In de eerste maanden van 2022 heeft Hot ITem Conclusion een benchmark ‘Sturen en verantwoorden met ESG-data’ uitgevoerd onder meer dan twintig Nederlandse financiële instellingen. Het doel van ons onderzoek was om inzicht te krijgen in de kwaliteit, beschikbaarheid en toepassing van ESG-data. De leidende vraag van het onderzoek is:

“Sturen en verantwoorden met behulp van ESG-data: waar staat jouw organisatie?“

Inzichten en lessons learned

De benchmark heeft ons waardevolle inzichten opgeleverd. De uitkomsten hebben wij verwerkt in een eindrapport, aangevuld met de belangrijkste bevindingen uit de verdiepende interviews. Het rapport geeft financiële organisaties de gelegenheid van elkaar te leren om succesvol te zijn in de gemeenschappelijke uitdagingen.

Download benchmarkrapport

Wil je weten waar Nederlandse financiële instellingen staan op het gebied van de toepassing van ESG-data? Download gratis het volledige rapport en gebruik de resultaten om je inzichten te verrijken en, belangrijker nog, te vertalen naar je eigen praktijk.